arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Dubbele winst door FitFor55-pakket

14 juli 2021
CO2

FME is tevreden met het vandaag gepresenteerde FitFor55-pakket. Hiermee wordt niet langer gestuurd op nationale CO2-reductie, maar op een gezamenlijke CO2-reductieopgave van 55% in 2030 voor alle EU-lidstaten.

Op deze manier beschermt FitFor55 enerzijds de concurrentiepositie van onze industrie en vergroot het anderzijds de kansen van Nederlandse energie-innovaties op de Europese markt.

6-25

De technologische industrie wil deze vernieuwde ambitie onder andere behalen met het plan 6-25, waarmee wordt beoogd om door middel van energiebesparende technieken 6 Mton CO2-reductie in de industrie te realiseren in 2025.

Werkgelegenheid

Daarnaast ziet FME dat er ook meer wordt gevraagd van sectoren als de gebouwde omgeving en mobiliteitssectoren, zoals de luchtvaart en scheepsvaart. FME waarschuwt dat het verhogen van de Europese klimaatambitie ook daadwerkelijk moet zorgen voor meer ontwikkeling en productie van energie-technologieën – en daarmee extra werkgelegenheid – in Europa en specifiek in Nederland.

Dubbele winst

Op deze manier kunnen we de klimaatambities koppelen aan onze ambities rondom een versterkte Europese en Nederlandse maakindustrie. Daarmee realiseren we dubbele winst, namelijk voor het klimaat en voor onze economie.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten