arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Een nieuwe Europese industriestrategie: Industry2030

27 juni 2019
Ineke Dezentjé Roze jasje

Europa moet veel meer focussen op innovatie en concurrentiekracht. De opkomst van China is niet het probleem, het versnipperde Europese industriebeleid is dat wél. Dit zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming als aanvulling op de zojuist door de Europese Commissie gepubliceerde advies-industriestrategie. Het advies is opgesteld door de High Level Round Table Industry 2030, waarvan Dezentjé Hamming het enige Nederlands lid was.

"Het is zeer belangrijk dat er snel een samenhangende industriestrategie komt waarmee we de Europese concurrentie- en innovatiekracht versterken", zegt de FME-voorzitter. "In Europa moeten we beter samenwerken, de digitalisering versnellen en onze industrie toekomstbestending maken door te vergroenen op een manier dat we meer in plaats van minder concurrerend worden."

Baanbrekend

De wereld verandert in hoog tempo en Europa wordt uitgedaagd. China maakt een snelle ontwikkeling door en zet vol in op baanbrekende technologieën die het hart vormen van de vierde industriële revolutie. Tegelijkertijd zet ook de Verenigde Staten alle zeilen bij om met strategische meerjarenplannen een high-tech maakindustrie op te bouwen en de slag om een nieuwe generatie sleuteltechnologieën te winnen. Dezentjé Hamming is tevreden met het advies van 'haar' expertgroep en dringt bij de Europese Commissie aan op snelle uitvoering van de aanbevelingen: "Want Europa moet echt uitkijken niet klem te komen zitten tussen de 'American Eagle' en de 'Asian Tiger'."

High Level Industrial Round Table 2030

De Europese Raad heeft de Europese Commissie in 2017 de opdracht gegeven om een lange termijn Europese industriestrategie op te stellen. Er is een expertgroep van vertegenwoordigers uit een aantal Europese landen samengesteld, de zogenoemde High Level Industrial Round Table 2030. Het rapport adviseert over het Europees industriebeleid in brede zin.

In het advies aan de Europese Commissie is de Nederlandse aanpak op innovatie zichtbaar. Zo wordt voorgesteld innovatie te versnellen door het bouwen van innovatieve ecosystemen naar voorbeeld van de succesvolle Nederlandse Smart Industry fieldlabs. Dezentjé Hamming: "Europa kan veel leren van de Nederlandse aanpak, we zijn niet voor niets het op één na innovatiefste land te wereld. We moeten de concurrentiestrijd internationaal samen aangaan. Europa moet de war on talents internationaal voeren door dé plek in de wereld te zijn waar mensen willen werken en wonen."

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten