arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Smart Industry

Digitale auto

Smart Industry is een cruciale ontwikkeling voor de industrie. Het is dé basis voor het versterken van onze toekomstige welvaart en concurrentiekracht alsmede het leveren van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Vooroplopen in digitalisering van de industrie is cruciaal voor werkgelegenheid, toekomstige economische groei en een duurzame industrie. Daarmee versterken we onze innovatiekracht en onze internationale concurrentiepositie.

Bedrijven moeten wendbaar worden: flexibeler, robuuster en slimmer. De ambitie van FME is dan ook om de Nederlandse technologische industrie tot het best lerende, meest flexibele en het best digitaal verbonden productienetwerk van Europa te maken, waarmee de betrokken bedrijven ook een substantiële energie- en materiaalbesparing realiseren. Daarnaast streven we ernaar het best lerende netwerk te worden en willen we een steeds grotere groep leden activeren op deze thema’s

Technologieën nemen een centrale plek in en hebben een grote invloed op de FME-agenda. Met deze inzet bouwen we door op het succes van Smart Industry waarmee de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, regio’s en andere partners mooie resultaten zijn behaald: zo zijn er inmiddels meer dan 40 Fieldlabs in Nederland en is de Implementatieagenda Smart Industry stevig verankerd in de topsectoren HTSM en ICT. Nu zetten we een vervolgstap door in onze agenda de technologische transities als cruciale driver van de maatschappelijke transities en de arbeidsmarkttransities centraal te stellen.

Smart Industry programma

FME is een van de grondleggers van het landelijke Smart Industry programma en ondersteunt initiatieven om bedrijven en clusters van bedrijven op weg te helpen in deze belangrijke industrie transformatie.

lees meer over het Programmabureau Smart Industry

FME Additive Manufacturing Netwerk

De toepassing van 3D-printing/Additive Manufacturing is de afgelopen jaren hard gegroeid. Binnen onze technologische- en maakindustrie stijgt de vraag naar Smart Industry toepassingen met daarin een groeiende rol voor 3D-printen. Om de kansen van 3D-printen/Additive Manufacturing verder te verzilveren is FME gestart met een kennisnetwerk voor 3D-printing/Additive Manufacturing.

Lees meer over dit netwerk en sluit je aan!

Holland High Tech

Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) verenigt industrie, wetenschap en overheid in sleuteltechnologieën voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Lees meer over Holland Hightech

FME in de regio: innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Hierbij organiseren wij regionale samenwerking, matchmaking tussen bedrijven en netwerken, en initiëren en realiseren we innovatieprojecten.

Onderstaande projecten staan in het teken van Innovatie: 

Wil je meer weten over alle projecten in de regio?

Lees meer over fme in de regio

Updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten