arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Spring op de rijdende trein van de technologische transitie

7 september 2022
Annemil Kaethoven

Na het managen van de COVID-19-pandemie worden ondernemers in de technologische industrie nu weer met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, zoals supply chain problematiek, energietransitie, stijgende (grondstof)prijzen en de oorlog in Oekraïne. Hiernaast moet de technologische transitie blijvend de aandacht krijgen bij bedrijven.

Door Annemil Kaethoven, FME-bedrijfsadviseur

In het kader van de bedrijfscontinuïteit sta ik in dit blog stil bij het tijdig inzetten van de technologische transities door bedrijven. Ik zie het ingaan van technologische transities bij bedrijven als een integraal veranderingsproces. Om dit goed in te zetten is het belangrijk om in een organisatie nauw samen te werken en digitalisering in de gehele keten toe te passen, om technologische transities te versnellen en op te schalen.

Wees niet te laat

De technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, cobots en advanced manufacturing technologies gaan razendsnel. Ik zie bij ondernemers in de tech-industrie veel actie op deze terreinen. Men gaat deze nieuwe technologieën steeds meer aanschaffen en toepassen. Maar ik ervaar dat het tijdig aanpassen van de organisatie en business modellen en dus het daadwerkelijk inzetten van de technologische transitie in een bedrijf hierbij vaak te laat gebeurt en een grote uitdaging vormt.

Kans op negatieve bedrijfsrisico’s

Naarmate bedrijven in onze industrie deze transitie later inzetten, is het de vraag of er nog genoeg tijd is te profiteren van deze noodzakelijk technologische transitie. Ik heb heel wat gevallen gezien dat bedrijven dit te laat hebben ingezet en in die gevallen zie ik de negatieve bedrijfsrisico’s snel toenemen.

Helaas ken ik techbedrijven die jarenlang een riante uitgangspositie bij een klant hadden, maar die - doordat hun concurrenten sneller met de implementatie van de technologische transities waren - hun klant verloren zagen gaan. Uiteindelijk kwam bij deze bedrijven de bedrijfscontinuïteit onder druk te staan met saneringen en zelfs bedrijfssluiting tot gevolg.

Integrale veranderingsprocessen

In onze sector zie ik vaak bij de ondernemers een focus op de (harde) technologie. Het gegeven dat de tech-industrie veelal een beta-wereld is draagt hier natuurlijk aan bij. Op basis van gesprekken met veel lidbedrijven en mijn rol binnen het Interreg-project 'Fabriek van de Toekomst', is mij duidelijk geworden dat veel directeuren bewust zijn van het feit dat in hun bedrijf meer moet gebeuren dan alleen een nieuwe technologie aanschaffen, maar dat men vaak worstelt met het vraagstuk over hoe de technologische transitie integraal in de bedrijfsvoering verankerd moet gaan worden en hoe men dit veranderingsproces moet aanpakken. Dan kloppen lidbedrijven bij mij aan met de vraag of ik hen daarmee kan helpen. Het integraal aanpakken van een veranderingsproces is mijns inziens namelijk net zo belangrijk voor een bedrijf als het tijdig inzetten van een passende technologische transitie.

Werk samen 

De laatste tip die ik wil geven is werk samen! Vaak zie ik bij techbedrijven dat zij - door alle uitdagingen die zij het hoofd moeten bieden - een werkwijze hanteren die naar binnen gericht is en zij onvoldoende acteren om gebruik te maken van kennis in het voor hen relevante ecosysteem om hun bedrijf heen. Dit is echt nodig om de in dit blog genoemde noodzakelijke veranderingen te versnellen en op te schalen, zodat een bedrijf er daadwerkelijk van kan profiteren.

Oftewel: spring nu op de rijdende trein van de technologische transitie, voordat het te laat is.

Leergang

Wil je meer weten over hoe jouw bedrijf optimaal kan profiteren van technologische ontwikkelingen en hoe je de technologische transitie in jouw bedrijf kunt inzetten? Neem dan deel aan onze leergang 'Ondernemend Innoveren & Veranderen'. In drie sessies nemen we je mee en kun je tevens leren van andere bedrijven die deelnemen.

Lees meer over deze leergang

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten