arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nederland, innovatieland? Verlies de lange termijn niet uit het oog

18 oktober 2023
Digitale auto

Nederlandse ondernemers durven groot te dromen én weten die ideeën tot op nano-niveau uit te werken. Achter de led-lampen aan het plafond, de warmtepompen in meterkasten en de chips in je telefoon of auto, zit een hele wereld aan innovatieve mensen, machines, fabrieken en bedrijven. Nederland is daarmee een echt innovatieland. We doen niet voor niets mee in de wereldtop als het gaat om deep tech, zoals halfgeleiders of waterstoftechnologie.

Blog door Niels Back, belangenbehartiger Innovatie & Industriebeleid en Yvonne Hage, Public Affairs adviseur

Er is dus veel om trots op te zijn, maar daar moeten we wel zuinig mee om gaan. Waar de wereld om ons heen namelijk inzet op investeringen en ondersteuning van de technologische industrie, worden in Nederland fiscale regelingen die innovatie stimuleren te makkelijk versoberd, teruggeschroefd of staan op de tocht. Daarnaast staat de vergroening van productieprocessen onder druk. De focus ligt op normeren en beprijzen, maar we missen kansen door het vrijgekomen geld niet te investeren in verduurzaming. Aan de ene kant worden lasten dus verzwaard, terwijl aan de andere kant maatregelen ontbreken om innovatie en verduurzaming te stimuleren. Zo wordt er aan twee kanten van de taart gegeten, terwijl we juist een grotere taart nodig hebben om de zorg, energie en sociale voorzieningen in Nederland te kunnen blijven betalen.

Economische krimp en weglekeffect op de loer

Iedere maatregel afzonderlijk is uitdagend, maar bij elkaar opgeteld is dit een grote dreun voor de innovatiekracht van Nederland. Die verminderde innovatiekracht voelen we niet direct. We zien het niet aan de pomp, in de tarieven voor de zorgpremie of de energierekening. Maar als we nu geen strategisch en groen industriebeleid durven te voeren, liggen de-industrialisatie en economische krimp op de loer. De rekening daarvan komt uiteindelijk bij starters, gezinnen of gepensioneerden terecht. Waardoor de bestaanszekerheid van veel mensen op de lange termijn nog verder op het spel komt te staan. Als bedrijven niet kunnen verduurzamen en het gelijk speelveld onder druk staat, is er bovendien het risico dat ondernemers noodgedwongen vertrekken naar elders. Daarmee komen de noodzakelijke oplossingen voor het klimaatprobleem geen stap dichterbij. 

Kies fiscaal voor innovatie en verduurzaming

Vandaag behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan. De Koning benoemde het al in de troonrede: verdienen komt voor verdelen. Daarom doet FME de oproep om te kiezen voor innovatie en verduurzaming, ook fiscaal. Door strategische groene industriepolitiek te voeren. Dat begint met een stabiel fiscaal beleid, dat oog heeft voor de lange termijn. Hervormingen moeten bijdragen aan de ambitie om 3% van ons BBP te investeren in innovatie én aan het verduurzamen van de technologische industrie. Daarnaast is het belangrijk dat als er een hoger prijskaartje aan energie komt te hangen, de technologische industrie ook voldoende mogelijkheden krijgt om toe te kunnen werken naar net-zero. Zodat bedrijven hun eigen productie kunnen verduurzamen én schone technologieën kunnen ontwikkelen. Zo blijft Nederland meedoen in Europa en de wereld.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten