arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Equal Pay Day: FME biedt Eerlijke Beloning Scan aan

10 november 2020
Vrouw in techniek

In de EU ligt het gemiddelde salaris van mannen 14% hoger dan dat van vrouwen. Om aandacht te vragen voor dit beloningsverschil is 10 november uitgeroepen tot ‘European Equal Pay Day’. Ook in Nederland is er zo’n beloningsverschil. Het CBS berekende dat er in het bedrijfsleven een beloningsverschil is van 19%. Dat neemt af tot 7% wanneer het CBS rekening houdt met zaken zoals leeftijd, ervaring en opleiding, die ook van invloed zijn op het salaris. Wat is het beloningsverschil in je eigen organisatie? FME heeft de Eerlijke Beloning Scan ontwikkeld om leden te helpen het beloningsverschil in kaart te brengen.

Mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen en dezelfde kwalificaties hebben moeten, bij wet, gelijk worden beloond. Veel organisaties belonen echter (onbewust) ongelijk en zijn in steeds meer landen verplicht aan te tonen dat zij gelijke loon voor gelijk werk geven. In Nederland is een wetsvoorstel ingediend die bedrijven verplicht beloningsverschillen inzichtelijk te maken. Er wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van deze wet, maar het lijkt erop dat bedrijven met meer dan 50 medewerkers verplicht worden hier ongeveer één keer per drie jaar over te rapporteren.

Eerlijke Beloning Scan

FME biedt sinds vandaag de Eerlijke Beloning Scan aan. Niet alleen voor bedrijven om te voldoen aan (nieuwe) wetgeving, maar ook om voorbereid te zijn op vragen van medewerkers en zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. FME streeft naar 30% vrouwen in techniek in 2030. Het is als bedrijf goed om te kijken naar beloningsverschillen, maar ook de (on)gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen binnen de organisatie. Mocht er ongelijkheid zijn tussen mannen en vrouwen, dan kan je als bedrijf pro-actief aan de slag om hier beleid op af te stemmen, eventueel in samenwerking met één van onze adviseurs.

Gelijke kansen

Met de Eerlijke Beloning Scan van FME vergelijken we de uitkomsten van de eigen organisatie met die van Nederland en de technologische industrie. FME beschikt over beloningsgegevens van bijna 55.0000 medewerkers. We starten met een ongecorrigeerd beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. Om het resterende beloningsverschil te achterhalen, nadat rekening is gehouden met verschillen anders geslacht, gaan we corrigeren voor factoren zoals leeftijd, dienstjaren, deeltijdfactor en functiezwaarte (salarisgroep). Met deze resultaten krijgt een organisatie een eerste inzicht in beloningsverschillen. FME doet, op basis van de uitkomsten, een aanbeveling in hoeverre er actie ondernomen moet worden om dit verschil kleiner te maken en of er actie genomen moet worden op gebied van gelijke kansen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten