arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME-bedrijven gaan miljoenen meer betalen aan ODE-heffing

19 november 2019

FME maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen van verschuivingen in de ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie) voor de industrie. Volgens eerste berekeningen van FME zullen de lasten met tientallen tot honderden procenten stijgen, wat betekent dat bedrijven miljoenen meer gaan betalen aan ODE-heffing. In aanloop naar de behandeling van het Belastingplan 2020 heeft FME daarom aan de Tweede Kamer gevraagd om de verhoging van het aandeel bedrijven tot 2021 uit te stellen, totdat alle gevolgen per sector exact in kaart zijn gebracht.

ODE stijgt fors en aandeel bedrijven neemt toe

De ODE-heffing voor duurzame energieproductie stijgt van 1,73 miljoen euro in 2019 naar meer dan 2,4 miljoen euro in 2020. Deze stijging betekent alvast een forse lastentoename voor bedrijven. Dit effect wordt versterkt doordat bedrijven ook een groter aandeel gaan betalen. In 2019 betalen burgers en bedrijven ieder 50% van de heffing; in 2020 wordt het aandeel van bedrijven 67% (tegenover 33% voor burgers). Hierdoor nemen de kosten voor alle bedrijven komend jaar met 760 miljoen euro toe. Middelen die zij niet kunnen gebruiken voor het verduurzamen van hun productieprocessen.

150% tot 200% hogere kosten voor elektra

Uit onderzoek bij 368 kleinere en middelgrote energiegebruikers die lid zijn van FME, blijkt dat de kosten voor gas met gemiddeld 75% toenemen en voor elektriciteit met 150%. Voor middelgrote en grote bedrijven is de stijging nog veel hoger: 150% voor gas en 200% voor elektra. De totale kostenstijging voor FME-bedrijven als gevolg van de verschuivingen in de ODE-heffing wordt op basis van deze gegevens geschat op tenminste 8 miljoen euro per jaar.

FME-reactie Belastingplan

FME heeft daarom in de haar reactie op het Belastingplan 2020 hierover het volgende gezegd: "Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de verschuiving in de ODE-heffing op bedrijfsniveau, ook richting 2025 en 2030. Vooruitlopend op die uitkomsten bepleit FME het uitstellen van het besluit van de verhoging van het aandeel bedrijven naar 2021, alsmede een meer geleidelijk groeipad. Het moet eerst duidelijk zijn hoeveel ruimte er is voor extra lastenverzwaringen bij de industrie (ook met het oog op onze internationale concurrentiepositie). Ook moet er een integraal beeld liggen in relatie tot de CO2-heffing en de SDE++. We moeten de energietransitie echt in samenhang blijven bekijken."

Download de FME brief over het Belastingplan

Wat kunnen bedrijven doen?

Het is goed om beter inzicht te krijgen in de effecten van de ODE-aanpassingen voor jouw bedrijf. Er gelden vier tariefgroepen voor bedrijven. De ODE-heffing tikt vooral aan als je bedrijf in tariefgroep 3 of 4 valt. KWA Bedrijfsadviseurs heeft hiervoor een handige rekentool opgesteld die gebruikt kan worden met Excel.

Raadpleeg de rekentool

De beste manier om de energierekening te verlagen is minder energie gebruiken. Kijk hiervoor onder andere op onze webpagina Aan de slag met energiebesparing over de energie informatieplicht en de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten