arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME blij met extra maatregelen bij klachten over aanbestedingen

30 oktober 2019

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft aanvullende maatregelen aangekondigd om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Uit onderzoek was gebleken dat bedrijven nu niet eens een klacht durven in te dienen als zij problemen ondervinden in aanbestedingsprocedures.

De staatssecretaris heeft in antwoord op Kamervragen de volgende aanvullende maatregelen aangekondigd:

  1. Handhaving van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) in de rol van individuele klachtenbehandelaar. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan situaties waarin de aanbestedingsprocedure zonder deugdelijke motivering doorloopt ondanks een klacht;
  2. Er wordt onderzocht of aanbestedende diensten voldoende tijd en ruimte nemen voor serieuze klachtbehandeling. De bedoeling is dat er vóór het moment van inschrijving of gunning een advies van het klachtenloket of de CvAE ligt over de ingediende klacht. De staatssecretaris zal in dit verband ook kijken naar eventuele (verplichte) opschorting en onderzoeken of deze werkwijze een plek kan krijgen in de Gids Proportionaliteit;
  3. De rol van de  CVAE wordt over vier jaar onder de loep genomen. Gestreefd wordt naar een evaluerende rol van de CvAE.  

FME blijft zich inzetten

FME is blij met deze aanvullende maatregelen en heeft zich hiervoor ingezet. De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73 miljard euro in. Als bedrijven problemen ondervinden bij aanbestedingsprocedures moet zij daarover durven klagen. Hun klachten moeten serieus en tijdig worden behandeld. FME blijft zich inzetten voor professionalisering van de rechtsbescherming bij aanbestedingen.    

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten