arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME: Groene toekomst door slim klimaatbeleid

13 maart 2019
Regio Noord

FME-reactie op doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord.

"De doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat het doel van 49% CO2-reductie in 2030 binnen handbereik ligt. Extra inspanningen zijn noodzakelijk”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink in een eerste reactie. 

Slim klimaatbeleid

FME maakt zich zorgen over de aangekondigde lastenverzwaring voor de industrie. Dat geldt ook voor het kabinetsvoornemen om een nationale CO2-heffing voor bedrijven in te voeren. "Ik bepleit om te kiezen voor maatregelen die de internationale concurrentiepositie van bedrijven beschermen, verlies van groene investeringen en banen voorkomen, verplaatsing van CO2-uitstoot naar het buitenland tegengaan en het innovatievermogen van de industrie versterken", benadrukt Dezentjé. De noodzaak van deze randvoorwaarden blijkt ook uit het vanmiddag gepresenteerde onderzoek van PWC over de effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie, uitgevoerd in opdracht van minister Wiebes. PWC constateert een hoog risico op het verlies van investeringen en banen in de staalindustrie en bepleit eveneens een terugsluismechanisme richting innoverende bedrijven. "Slim klimaatbeleid duwt bedrijven niet in de rode cijfers, maar helpt ze juist richting een groene toekomst."

Ik bepleit om te kiezen voor maatregelen die de internationale concurrentiepositie van bedrijven beschermen, verlies van groene investeringen en banen voorkomen, verplaatsing van CO2-uitstoot naar het buitenland tegengaan en het innovatievermogen van de industrie versterken.

Kosteneffectief

Een groene toekomst kan ook worden bereikt met energiebesparing en technologische oplossingen. Beide zijn onderbelicht in het ontwerp-Klimaatakkoord, terwijl ze megatonnen aan CO2-reductie kunnen opleveren. Denk aan LED-verlichting, warmtevaten in de gebouwde omgeving en het gebruik van sensoren en data-analyse om energieverbruik in fabrieken beter te monitoren. Dit soort technologieën zijn kosteneffectief en ook direct toepasbaar, zowel binnen de industrie als daarbuiten.

"Project 6-25, één van onze vlaggenschepen, mikt op 6 megaton CO2-besparing in 2025 via warmteterugwinning, slimme sturing van processen met kunstmatige intelligentie en efficiënte aandrijftechnologie", zegt Dezentjé. "Deze technologieën reduceren niet alleen CO2-uitstoot, maar besparen ook energie en verlagen kosten. Het kabinet zou dit onbenutte potentieel van energiebesparing en slimme technologische oplossingen alsnog moeten verzilveren in de definitieve klimaatplannen." 

Lees meer over project 6-25

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten