arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME lanceert actieagenda Arbeidsmarkt

2 december 2019
Man en jongen bij microscoop

De arbeidsmarkt in de technologische industrie kampt met krapte. Er is een tekort aan technisch personeel, de beroepsbevolking neemt af door de vergrijzing, het aantal gewerkte uren vermindert en de groei van de arbeidsproductiviteit daalt. Wanneer hier niets aan gedaan wordt, leidt dit tot een tragere groei van de Nederlandse economie, daalt de koopkracht, komt de werkgelegenheid onder druk te staan en stagneert het tempo van technologische ontwikkelingen, het verdienvermogen van Nederland.

De impact van deze ontwikkelingen zal toenemen. FME voelt deze urgentie en heeft daarom de actieagenda 'Vooruit met de Arbeidsmarkt' opgesteld, waarin wij de uitdagingen en kansen die de vierde industriële revolutie biedt voor de Nederlandse arbeidsmarkt schetsen. De arbeidsmarkt moet in beweging komen. Daarvoor moeten overheid, bedrijven, onderwijs en medewerkers nu handelen en actief samenwerken. FME ziet drie noodzakelijke pijlers voor een Nederlandse arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst:

1: Structureel investeren in elke medewerker

Investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers draagt bij aan de arbeidsproductiviteit van Nederland. De toekomstige arbeidsmarkt heeft daarom prikkels voor leven lang ontwikkelen ingebouwd. FME pleit voor de volgende vier zaken:

  • Een persoonlijke leerrekening om een leven lang leren van mensen met een opleiding tot en met mbo-niveau 4 te stimuleren. Een dergelijke rekening is simpel, inzichtelijk en makkelijk toegankelijk, bijvoorbeeld via DigiD. Deze kan ingezet worden voor een studie, functiegerichte of arbeidsmarktrelevante scholing of andere vormen van ontwikkeling en loopbaanondersteuning.
  • Actieve loopbaanontwikkeling: FME vindt dat nader onderzoek moet plaatsvinden naar de vormgeving van het arbeidscontract van de toekomst met stimulansen om leven lang ontwikkelen en loopbaanontwikkeling te bevorderen.
  • Maak opleiden met behoud van uitkering verplicht. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft de prikkel om een leven lang te ontwikkelen ook in haar sociale vangnet.
  • Investeer in de technische kennis en vaardigheden. Sinds jaar en dag beïnvloeden technologische ontwikkelingen (de inhoud van) ons werk. De laatste jaren is dit in een stroomversnelling geraakt. Een goed systeem van leven lang ontwikkelen bereidt de beroepsbevolking voor op deze verandering.

2: Deelname aan Nederlandse arbeidsmarkt vergroten

Het is essentieel dat de drempel om te gaan werken zo laag mogelijk is. Zo zorgen we dat iedereen die wil en kan werken mee kan doen en activeren we op een goede manier het verborgen arbeidsmarktpotentieel. We zien dat bij de inrichting van het fiscale stelsel meer werken niet altijd loont. FME pleit daarom voor een herziening van het fiscale stelsel zodat starten met werken en meer uren werken altijd financieel loont. Ook moeten wij ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is voor buitenlands talent om in Nederland te werken.

3: Technologie slim inzetten

FME gelooft dat technologie ook een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de deelname op de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld kwetsbare groepen te ondersteunen in werkzaamheden of door om ziekteverzuim te voorkomen. Een goed voorbeeld van mensgerichte inclusieve technologie is de smart beamer van het Amfors Inclusive Fieldlab. Hiermee worden werkinstructies geprojecteerd op de werkplek. Medewerkers die moeite hebben met leren, onthouden of het foutloos uitvoeren van taken hebben veel baat bij dit handige hulpmiddel. Wat FME betreft dienen dit soort innovaties doelgericht ondersteund te worden. De overheid zou hier launching customer moeten zijn.

Dynamische leercultuur

Het bedrijfsleven voelt de urgentie ook. Daarom gaan wij samen met onze branches en het A+O opleidingsfonds aan de slag om leerrijke werkomgevingen en bedrijven met een dynamische leercultuur mogelijk te maken. Zo werken wij aan de ambitie om Leven Lang Ontwikkelen normaal te maken. Bij onze bedrijven leert men de praktijk via BBL-opleidingen, zijn er bedrijfstakscholen en leren medewerkers actief op de werkplek. Daarnaast verzorgen bedrijven gastlessen, investeren zij in de technische infrastructuur op scholen en stellen ze (hybride) techniekdocenten beschikbaar zodat ook de werknemer van de toekomst een gedegen opleiding kan krijgen. 

Een doorbraak is nodig op de arbeidsmarkt. Zéker als wij ervoor willen zorgen dat altijd de juiste kennis en vaardigheden in Nederland aanwezig zijn om de economie en de samenleving vooruit te helpen.

 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten