arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME ondersteunt nieuwe aanpak Klimaattafel Gebouwde Omgeving 

6 oktober 2020
Gebouwde Omgeving

In een recent uitgestuurde Kamerbrief van minister Ollongren, viceminister-president en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt duidelijk dat de verduurzamingsopgave in de Gebouwde Omgeving weerbarstiger en complexer is dan eerder gedacht. De huidige wijkgerichte benadering vraagt dan ook om een andere aanpak.  

Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, reflecteert op één jaar Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Geconcludeerd mag worden dat: 

  • Meer aandacht moet komen voor isolatie en hybride warmteoplossingen. 
  • Behoefte is aan duidelijkheid met betrekking tot het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit.  
  • Een dringende vraag is naar versterking in de uitvoeringskracht.  
  • De focus in de Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen van de gemeenten moet worden verscherpt. Op dit moment ligt deze bij het in één keer overstappen naar een aardgasvrije wijk. Dit is niet haalbaar, gelet op de termijn die er is om de transitie vorm te geven.  

Hybride aanpak 

Op dit moment zijn er twee benaderingen waar veel potentie in wordt gezien: een stapsgewijze benadering gericht op isolatie en een hybride aanpak voor aardgasvrij. FME ondersteunt deze hybride aanpak van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Deze aanpak is ook al in het Klimaatakkoord beschreven maar wordt (tot nu toe) onvoldoende benut. 

Hybride warmtepomp 

De hybride warmtepomp is een belangrijke schakel in de hybride aanpak. Het aardgasverbruik wordt met gemiddeld 70% verminderd, zonder grootschalige bouwkundige ingrepen en verzwaring van de energie infrastructuur. Medio 2030 zal naar verwachting de hybride warmtepomp volledig op groene gas en elektriciteit kunnen functioneren. 

Meer aandacht voor energiebesparing 

FME vraag daarnaast om meer aandacht voor energiebesparing in de Gebouwde Omgeving. De inzet voor energiebesparende technologie is een kosteneffectieve manier om grootschalige CO2-reductie te realiseren. Zo kan een groots implementatie van LED-verlichting leiden tot een CO2-besparing van 3,1 megaton. In een eerder gesprek met Maarten van Poelgeest heeft FME deze punten ook extra benadrukt. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten