arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME Platform AI sluit zich aan bij de Nederlandse AI Coalitie

8 oktober 2019

Op dinsdag 8 oktober is de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) officieel gelanceerd. Het doel van de coalitie is om samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende toepassingsgebieden van AI te organiseren, zodat het wiel niet overal tegelijkertijd moet worden uitgevonden. De technologische industrie is één van die toepassingsgebieden. Sinds begin 2019 werkt het FME Platform AI al aan een actieprogramma dat de bredere toepassing van AI binnen onze industrie moet versnellen, wat naadloos aansluit bij de beoogde activiteiten van de coalitie. Het is namelijk in iedereens belang dat we samenwerken in Nederland. Daarom stond Karsten Klein - directeur beleid FME - vandaag op het podium om het initiatief AI for Industry te presenteren. FME stimuleert daarmee samenwerking binnen de technologische industrie en daarbuiten en sluit zich aan bij de Nederlandse AI Coalitie.

Actieagenda

De coalitie heeft een eigen agenda opgesteld waarin tal van acties staan gericht op human capital, research en innovatie, data delen, maatschappelijke acceptatie en inclusie en startups en scale-ups. De vorming van één nationaal AI kennis- en innovatienetwerk, dat alle verschillende AI-initiatieven van bedrijven en onderzoekscentra gaat verbinden is één van de acties. Deze samenwerking moet zorgen dat er meer privaat en publiek geld vrijkomt de komende jaren voor zo’n 400 extra onderzoekers en nieuwe AI-initiatieven op terreinen waar Nederland zich internationaal kan onderscheiden, waaronder de technische industrie.

We hebben als Nederland aangetoond dat we goed kunnen samenwerken, juist dat moet ons, als AI-coalitie, in staat stellen om de toepassing van AI samen te versnellen.
- Karsten Klein, Directeur Beleid FME

Artificial Intelligence door en voor de Industrie

FME ondersteunt de koers die het Strategisch Actieplan AI en de Nederlandse AI Coalitie uitzetten. Het is een eerste stap naar meer samenwerking in Nederland en in Europa, want Nederland heeft zich te lang te afwachtend opgesteld in vergelijking met andere landen. Daarom publiceert FME vandaag haar position paper Artificial Intelligence: Door en voor de Industrie.

FME ziet in AI een revolutionaire ontwikkeling die grote kansen biedt voor de toekomstige welvaart en het welzijn in Nederland en Europa. Tegelijkertijd brengt deze technologie ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Ethische en juridische vraagstukken, maar ook terechte vragen over de privacy van mensen. We kijken soms wat angstig naar de snelle opkomst van AI en wat de gevolgen daarvan zijn. AI in de zorg: gaat een robot mij straks medicijnen toedienen? Een zelfrijdende auto: is dat wel veilig in het verkeer? Feit blijft: AI is er en gaat een grote impact hebben en daarom is het belangrijk om iedereen mee te nemen in de technologische transitie waarin we zitten.

Het mag duidelijk zijn dat AI veel kan betekenen voor de Nederlandse maatschappij. Denk daarbij aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken, onze concurrentiepositie en toekomstige werkgelegenheid. Maar we moeten ook nadenken over hoe we meer data met elkaar gaan delen, hoe we meer AI-talent, kenniswerkers en AI-rolmodellen opleiden en hoe we internationaal meer en beter gaan samenwerken.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten