arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME steunt G40 initiatief ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’

23 maart 2021
Smart City

"Een slimme stad is niet mogelijk zonder slimme technologie. De inzet van onder andere data, sensoren en algoritmes biedt oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen, de doorstroming te verbeteren en de fysieke veiligheid binnen steden te bevorderen. Hiervoor dient het onderwerp Smart City een volwaardige en integrale plek te krijgen in de nieuwe kabinetsaanpak rondom duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid. Daar heeft het de laatste jaren echt aan ontbroken", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink.

Samenwerking tussen steden en het Rijk versnelt slimme duurzame verstedelijking en de realisatie van maatschappelijke hoofdopgaven. De technologische industrie speelt hierin een belangrijke rol. De huidige financiële druk en de versnipperde aanpak hinderen echter de realisatie van de hoofdopgaven. De G40 willen door samenwerking met het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en G4 en door middel van de inzet van digitale, 'slimme' oplossingen de uitdagingen integraal oppakken. Digitalisering moet worden ingezet op maatschappelijke opgaven en kansen bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven. 

Concreet aanbod

Om dit te bereiken, is in aanloop naar het formatieproces een concreet aanbod gepresenteerd vanuit de G40: 'Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’. FME heeft dit aanbod ondersteund, om zo de opschaling van oplossingen voor stedelijke uitdagingen te versnellen en kansen te bieden aan de Nederlandse tech industrie. 

De G40 hebben een grote regionale spreiding en met elkaar zo’n 5 miljoen inwoners, en kunnen in samenwerking met G4, VNG en het bedrijfsleven een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de benodigde transities. Daarom bieden zij het Rijk aan om nauw samen te werken. Door anders te programmeren en met sneller opschalen van beschikbare technologie kan de totale investeringslast worden beperkt. Deze aanpak biedt bovendien grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit vergt een investering van 1 miljard euro.  

Met gezamenlijke investeringen, betere samenwerking en gecoördineerde uitvoering zijn we als Nederland in staat onze maatschappelijke uitdagingen in verstedelijking, klimaat en mobiliteit met inzet van technologie snel, coherent en effectief van oplossingen te voorzien. Gemeenten en bedrijfsleven staan klaar om met een nieuw kabinet de handen ineen te slaan en te investeren, te leren van elkaar en toe te passen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten