arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Intelligente satelliet monitort vanuit baan om de aarde

9 april 2019

Exact weten hoe vervuild de lucht in een stad is? Direct inzicht in de impact na een natuurramp? Of de bemesting en bewatering van landbouwgrond op maat kunnen bepalen? Satellite Intelligence maakt dit vandaag de dag mogelijk. Vanuit een baan om de aarde monitoren verschillende satellieten onze leefomgeving.

Naast aardobservatiesatellieten die hoge resolutie foto’s, radarbeelden of infrarood opnames van het aardoppervlak maken, zijn er satellieten die de concentratie van gassen in de atmosfeer meten.

De enorme hoeveelheid informatie die dit dagelijks oplevert, is bruikbaar voor een verscheidenheid aan toepassingen. Denk aan informatie over de luchtkwaliteit van een stad, hulp aan boeren in de vorm van gegevens over de stand van hun gewassen, of een overzicht van de schade na een natuurramp. Airbus Nederland ontwikkelt informatiediensten op basis van satellietdata en is daarbij actief op de terreinen luchtkwaliteit, landbouw en defensie.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten