arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Internationaal meer studenten techniek dan in Nederland

23 september 2019
Samenwerking

FME heeft door CHEPS, het Center for Higher Education Policy Studies, onderzoek laten doen naar de vraag waarom we in Nederland zo weinig leerlingen techniek hebben. Internationaal steekt Nederland mager af met het aantal techniekstudenten en zicht op voldoende verbetering is er te weinig.

We zien al geruime tijd dat Nederland heel laag scoort op de internationale ranglijsten als het gaat om mensen op te leiden voor een baan in de techniek. Dit ondanks het feit dat we ons al langere tijd inspannen om meer leerlingen te verleiden om voor een technische studie te kiezen. Waarom leiden deze inspanningen niet tot een voldoende toename voor technische opleidingen en hoe kunnen we het tij keren? Het rapport ‘Deelname aan opleidingen voor techniek’ komt met de volgende conclusies: 

  1. We scoren in Nederland slecht als het gaat om afgestudeerden in de techniek (mbo, hbo, wo). Daarbij maakt het niet uit welke internationale definitie je gebruikt. Ten opzichte van landen met een soortgelijke economie, loopt Nederland achter.  
  2. Het toekomstperspectief is niet rooskleurig. De groei in het wo komt vooral door buitenlandse studenten. Afnames op vmbo en mbo 4 zijn zorgelijk, ook voor de instroom naar het technisch hbo. En op mbo 4 en hbo zit nu juist de meeste vraag in onze sector.  
  3. Er is sprake van een lekkende pijplijn gedurende het hele onderwijs. Al vanuit het primair onderwijs verliezen we te veel kinderen omdat zij niet voor een technische opleiding kiezen. Onze opleidingen worden gezien als moeilijk. Hier zien wij de meeste kansen om winst te behalen.  
  4. De inzet van FME om meer vrouwen in de techniek te krijgen en het vergroten van de ‘stayrate’ van buitenlandse studenten, is kansrijk.  
  5. Er moet veel meer (ook in internationaal verband) gekeken worden naar de effecten van beleid. Wat is succesvol en waarom?  
  6. De Nederlandse inspanningen om meer studenten naar de techniek te trekken, krijgen internationaal navolging, maar nergens lijkt 'het gouden ei' te zijn gevonden. We zien dat de initiatieven vaak versnipperd en kleinschalig zijn.  

Hoe nu verder?  

FME bespreekt de resultaten van het onderzoek met onze belangrijke samenwerkingspartners, zoals het Platform Talent voor Technologie, A+O Metalektro, SBB en onze partners in het onderwijs om onze inspanningen om jongeren te verleiden om een technisch beroep te kiezen verder aan te scherpen. Ook gebruiken we de inzichten uit dit rapport bij onze lobbyagenda. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten