arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Onderzoek ‘Deelname aan opleidingen voor techniek: OESO-statistieken en beleidsinitiatieven’

Publicatie

Met een toenemende economische groei in Nederland en Europa zien we grote tekorten op de arbeidsmarkt, met name in de technologische industrie. De grote vraag naar technisch opgeleiden en de zichtbaar beperkte animo in Nederland om voor techniek te kiezen baart al jaren zorgen. Van Tuijl and Walma van der Molen (2016) wijzen erop dat te veel jonge mensen bèta/techniek disciplines naast zich neerleggen vanwege een negatief imago, moeilijk gepercipieerde studies en onderschatting van de eigen kwaliteiten

Publicatie downloaden

    • FME-leden
      GRATIS
    • Niet-leden
      GRATIS

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten