arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Internationale Vrouwendag: samen werken aan meer vrouwen in techniek

8 maart 2021
Vrouwen4Tech

FME wil samen met bedrijven, onderwijs en de overheid eraan werken dat meer vrouwen in de techniek gaan werken. We streven naar 30% vrouwen in tech in 2030. Doet jouw bedrijf ook mee?

Het aantal vrouwen dat werkzaam is in een technisch beroep is laag. In 2018 waren dat er 201.000, 13% van het totaal aantal medewerkers. Dat moét veranderen. FME heeft de ambitie om in 2030 het aantal vrouwen in de technologische industrie ruimschoots te verdubbelen naar 30%.

Actieagenda 'Vrouwen in Techniek - Op weg naar 30% in 2030’

Uitgaande van het landelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top, zetten we hoog in. Dit percentage moet niet alleen gelden in de top, maar in de gehele organisatie. Het aandeel vrouwen in de techniek moet op alle lagen fors omhoog, van de huidige 13% naar 30% in 2030. Onze Actieagenda beschrijft drie ontwikkelingen die wij – het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid – gezamenlijk in gang moeten zetten om deze ambitie te behalen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten