arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Kabinet erkent belang industrie

30 oktober 2020
STIB

FME is blij dat het kabinet het enorme belang van de industrie voor het Nederlandse verdienvermogen inziet. Vandaag publiceerde het kabinet de ‘Visie op de toekomst van de industrie'.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “Het is goed dat het kabinet inziet hoe belangrijk de industrie is voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Maar van een visie kan je niet eten. Wat we nu nodig hebben zijn concrete plannen om de industrie verder te versterken, niet alleen tijdens deze crisis maar ook richting de toekomst. De industrie biedt Nederland perspectief. Nederland moet met Europa tegenwicht tegen bijvoorbeeld China bieden, waar doorbraken op cruciale technologieën van het land een innovatieve wereldspeler zullen maken."

Doorpakken

In de kabinetsbrief over de toekomst van de industrie die staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vandaag publiceerde, wordt benadrukt dat bijna één op de vijf Nederlanders het inkomen verdient dankzij de industrie en dat de arbeidsproductiviteit in de industriële sector het hoogst is. Bovendien ziet het kabinet dat de industrie bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Dat is in lijn met de missie en visie van FME, maar er moet nu wel snel doorgepakt worden om deze gezamenlijke missie waar te maken. “Ik wil dat er zo snel mogelijk een Technologieberaad komt. Op elk ministerie moeten ambtenaren en bedrijfsleven regelmatig samenkomen om te bespreken voor welke grote maatschappelijke uitdagingen de overheid een oplossing zoekt en welke innovatieve oplossingen de technologische industrie daarvoor kan bieden”, zegt Dezentjé.

Experts

Ook moet er een Nationale Groeicommissie onder leiding van de minister-president in het leven geroepen worden, die de Groeistrategie van het kabinet gaat uitwerken. FME wil dat daar vooral experts uit het veld inzitten, omdat technologieën als Artificial Intelligence, quantumcomputing en photonica ver afstaan van de politieke en ambtelijke wereld in Den Haag. “Met deze visie bewijst het kabinet dat Nederland kijkt naar de industrie voor duurzame vooruitgang en als groeimotor van de Nederlandse economie. In de Groeicommissie moeten dus, naast wetenschappers en beleidsmakers, ook experts uit de industrie zitten die dagelijks bezig zijn met innovatie. Alleen dan kunnen we ons toekomstig verdienvermogen versterken, zorgen dat iedereen in de toekomst mee kan blijven doen en dat we onze maatschappelijke voorzieningen op peil houden. Welvaart en welzijn gaan hand in hand en beginnen bij een sterke industrie."

De kabinetsbrief 'Visie op de toekomst van de industrie' is zojuist gepubliceerd door het kabinet. De visie erkent het belang van de Nederlandse industrie, maar behoeft nog een concretiseringsslag. De voorstellen die FME daartoe doet, staan in het document STIB (Strategisch Technologie en Industrie Beleid) van FME.  

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten