arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Kabinet laat bedrijven in de kou staan

21 september 2022
Theo Henrar

Het was een sombere Troonrede. De koning somde een hele rits problemen waar ons land mee kampt op, met als triest dieptepunt de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende energiecrisis. Ik steun het voornemen van het kabinet om volgend jaar € 18 miljard ter beschikking te stellen aan consumenten, om hen te helpen de energierekening te betalen.

Blog door Theo Henrar, voorzitter FME

Gelijktijdig vind ik het zeer teleurstellend, en dan druk ik mezelf zacht uit, dat het kabinet in haar Miljoenennota geen geld reserveert om bedrijven met torenhoge energierekeningen als gevolg van de energiecrisis te helpen. Sterker nog: in de begroting voor volgend jaar wordt de in onze sector bekende IKC-regeling (Indirecte Kostencompensatie) de nek omgedraaid.

Hoewel de Europese Commissie Nederland toestemming gaf om bedrijven voor meer dan € 800 miljoen te steunen, blijkt nu dat € 82 miljoen IKC-gelden die al twee jaar bevroren op de plank liggen, met terugwerkende kracht nu pas uitbetaald worden in 2022. Daarna is het budget op! Dat betekent dat bedrijven in de technologische industrie óf in de problemen komen of investeringen zien weglekken naar landen binnen en buiten Europa, waar bedrijven wél geholpen worden.

Koopkracht

Dat betekent dat de hele energietransitie in gevaar komt. Want om versneld te kunnen verduurzamen, moeten bedrijven, net zo goed als consumenten, koopkracht hebben. Koopkracht om te innoveren, koopkracht om productiviteit te verhogen, koopkracht om te digitaliseren en koopkracht om te verduurzamen.

De Nederlandse industrie is van cruciaal belang om de energietransitie te laten slagen. Een vaste hand van de overheid is nu belangrijker dan ooit. FME verwacht zekerheid, consistentie en faciliterend beleid van de overheid zodat een goed ondernemers- en innovatieklimaat wordt geboden. Want alleen innovatieve, digitale en duurzame bedrijven kunnen het Nederlandse verdienvermogen, en de daarbij gepaard gaande lonen, op peil houden en de energietransitie succesvol maken. 

KvK

Helaas lijkt het kabinet met deze Miljoenennota onze bedrijven als niet meer dan een KvK-nummer te zien. Ze beseft niet dat ondernemers mensen met personeel, met studerende kinderen, met hypotheken zijn. Werkgevers maken zich net zo goed zorgen; over hoe het hoofd boven water te houden, een faillissement te voorkomen, het überhaupt kunnen betalen van de salarissen aan hun werknemers.

Dat moét echt anders! Ik deel dan ook volledig de mening van de koning in de Troonrede: alleen door samen te werken komen we de huidige crises door. De koning riep zijn land op de handen ineen te slaan. FME zal deze boodschap met verve doorgeven aan het kabinet en niets minder dan verregaande samenwerking voorstaan. Want alleen samen, bedrijfsleven en overheid, houden we ons land concurrerend en tillen we onze welvaart en ons welzijn naar een hoger niveau dan de afgelopen tijd het geval was.

Bekijk in een video van een half uur onze analyse

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten