arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Kabinet lanceert Nationaal Groeifonds

7 september 2020
Trade

Het kabinet gaat de komende vijf jaar 20 miljard euro investeren in de Nederlandse economie. Dat maakten ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken) vandaag bekend. Het doel is om het toekomstige verdienvermogen van Nederland te versterken.

FME pleit al geruime tijd voor de oprichting van zo’n fonds. Zo riep FME-voorzitter Ineke Dezentjé het kabinet recent nog op om met extra investeringen in innovatie te komen.

Prinsjesdag

Ook vorig jaar werd rond Prinsjesdag al gesproken over de oprichting van een dergelijk fonds. Toen ging het nog over de mogelijkheid om tussen de 50 en de 100 miljard euro te gaan investeren over een periode van zo’n 25 jaar. Dat bedrag is naar beneden bijgesteld vanwege de coronacrisis, maar dat betekent niet dat er op termijn niet alsnog vergelijkbare investeringen komen. Het voorstel is namelijk om na de eerste periode van vijf jaar, het fonds elke vijf jaar te vernieuwen. Hierover moeten volgende kabinetten een besluit nemen. Dit jaar zal het kabinet op Prinsjesdag voorstellen om al op 1 januari komend jaar de eerste 4 miljard euro in het fonds te storten.

R&D

Het kabinet stelt voor om de investeringen te verdelen over drie onderwerpen: infrastructuur, wetenschappelijke kennisontwikkeling en research & development. Bij dat laatste wordt de nadruk gelegd op kansrijke technologieën zoals waterstof, kunstmatige intelligentie en robotica. Een voorstel moet minimaal 30 miljoen euro bedragen en er is geen plafond afgesproken. De ministers willen nog deze kabinetsperiode, die officieel tot de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 loopt, projecten aanwijzen.

Commissie

Een onafhankelijke commissie van experts uit het bedrijfsleven en de wetenschap moet alle voorstellen gaan beoordelen, om te bepalen of ze bijdragen aan de totale maatschappelijke welvaart, aan de transitie naar een klimaat neutrale economie en aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Peter Wennink, CEO van FME-lid ASML, is één van de experts uit het bedrijfsleven die in die commissie zal plaatsnemen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten