arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Minder werken bij economische dip

2 juni 2021
Grafiek

Reactie FME op middellangetermijn advies SER

Het zojuist gepubliceerde middellangetermijn advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) geeft antwoord op de vraag hoe de arbeidsmarkt de komende jaren gemoderniseerd moet worden. Dat is hard nodig, want de Nederlandse arbeidsmarkt verandert in razend tempo. Globalisering, technologische innovaties, digitalisering en de voortdurende wens om flexibel te kunnen zijn, zorgen voor onzekerheid. Een nieuw sociaal beleid is nodig.

Deeltijd WW

In het SER advies staat, onder andere, de wens om arbeidsrelaties te verduurzamen en de aanbeveling om de arbeidsduur tijdelijk met maximaal 20% af te kunnen schalen als het slecht gaat met een bedrijf. FME dringt al lang aan op een Deeltijd WW, die ingezet moet kunnen worden als er tijdelijk minder werk is. “In het SER-advies staat een variant hierop, waardoor bedrijven hun mensen tijdelijk minder kunnen laten werken, met behoud van het volledige salaris. Zo houden mensen hun baan en gaat vakkennis voor het bedrijf niet verloren,” zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Wendbaar en weerbaar

Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft, is dat onze bedrijven en hun mensen wendbaar en weerbaar moeten zijn. Ook allerlei internationale ontwikkelingen kunnen leiden tot schommelingen in vraag en aanbod, die niet door beleid voorkomen kunnen worden. Dezentjé: “Nu ook de SER de noodzaak van het kunnen afschalen van de arbeidsduur inziet, ga ik ervan uit dat ik dit terugzie in het regeerakkoord."

Lees ons standpunt over werken aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten