arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Minister-president Rutte in gesprek met de Nederlandse technologische industrie

13 juli 2020
Foto Roundtable.jpg

Op maandag 13 juli heeft in Nieuwspoort een FME CEO-roundtable plaatsgevonden tussen minister-president Mark Rutte, FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en vijftien CEO’s uit de FME-achterban.

Open discussie over toekomstperspectief 

Tijdens de roundtable is gesproken over wat er nodig is om de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland te versterken. Dit vooral met het oog op de periode na de coronacrisis. In een open discussie kwamen de CEO’s met voorstellen om de Nederlandse innovatiekracht te versterken, een doorbraak te realiseren op Leven Lang Ontwikkelen en om verbeteringen rondom de Nederlandse concurrentiepositie te realiseren. Voor premier Rutte was het de eerste keer sinds de coronacrisis dat hij met een groot aantal CEO’s in overleg ging over het toekomstperspectief van Nederland. Premier Rutte heeft de aanwezigen bedankt voor de belangrijke bijdrage die Nederlandse technologische industrie heeft geleverd tijdens de coronacrisis.

Nederlandse technologie

Technologie en Industriestrategie

Nog meer dan ooit zal de discussie rondom de toekomstige welvaart en welzijn centraal staan. Volgens FME is daarbij de inzet op innovatie essentieel. Investeren in R&D zal daarbij noodzakelijk zijn. In het gesprek werd daarom het belang van een Technologie en Industriestrategie benadrukt. In deze strategie kan de overheid samen met het bedrijfsleven de welvaartspeilers voor de toekomst bepalen. Dit resulteert in een langetermijnstrategie waarbij wordt ingezet op structurele economische groei en nieuwe banen. Meer welvaart en welzijn voor Nederland komt hierdoor een stap dichterbij. Later dit jaar zal FME zelf komen met een Technologie en Industrieagenda waarin het groeiperspectief van de Nederlandse economie centraal staat.

Mark Rutte en Ineke Dezentjé

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten