arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nationale Technologie Strategie goed nieuws voor technologische industrie

19 januari 2024
Robot Energie

Vandaag presenteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Nationale Technologie Strategie. De overheid kiest daarmee voor prioriteit op tien sleuteltechnologieën waarin zij grote technologische doorbraken verwacht en kansen ziet voor Nederlandse bedrijven en de brede welvaart. FME steunt deze technologiestrategie van harte.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt duidelijke keuzes en sluit uitstekend aan bij reeds bestaande publiek-private samenwerking. Theo Henrar, voorzitter van FME, laat weten blij te zijn met de Nationale Technologie Strategie (NTS): "De rol die technologie in ons dagelijks leven speelt staat duidelijk op de agenda in Den Haag. Er is zowel aandacht voor het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven, als voor de rol die technologie speelt op het vlak van onze brede welvaart.  Ik kijk er naar uit om met onze leden en de overheid invulling te geven aan deze technologiestrategie.“

Waardeketens

FME pleit altijd voor ambitieus technologiebeleid en heeft daar ook op aangedrongen bij het ministerie van EZK bij de totstandkoming van de NTS. Henrar benadrukt: “FME vertegenwoordigt gehele waardeketens, van slimme toeleveranciers en innovatief mkb, tot internationaal opererende bedrijven. Alleen samen zijn zij in staat om Nederland sleutelposities in te laten nemen. FME pleit er dan ook voor dat de overheid het hele ecosysteem stimuleert bij de uitvoering van de Nationale Technologiestrategie."

Middelen

Volgens FME is het halen van de Lissabon norm noodzakelijk voor het slagen van de NTS. Deze norm vereist dat 3% van het bbp geïnvesteerd wordt in R&D. Nederland loopt met 2,2% achter op het Europees gemiddelde en landen als België (3,5%) en Duitsland (3,1%). Ook pleit FME voor grootschalige publiek-private innovatiesamenwerking te stimuleren. Alleen zo kan Nederland bijblijven bij landen die strategisch industriebeleid voeren. Denk aan Frankrijk en Duitsland die investeren in batterijtechnologie en verduurzaming van staalfabrieken, maar ook de VS die met de Inflation Reduction Act (IRA) groot investeren in groene technologie

Henrar besluit: "Het is van belang dat Nederland toonaangevend blijft op het gebied van technologieontwikkeling. Dat kan alleen met gunstige fiscale regelgeving voor het stimuleren van innovatie en grote publiek-private samenwerkingsprojecten.” Voorbeelden van publiek-private samenwerkingsprojecten waar we op voort kunnen bouwen zijn NXTGEN HIGHTECH en het Smart Industry Programma.

Sleuteltechnologieën

De Nationale Technologie Strategie zet in op de volgende sleuteltechnologieën:

  1. Optica en geïntegreerde fotonica
  2. Quantum
  3. Groene chemische productieprocessen
  4. Biotechnologie gericht op moleculen en cellen
  5. Beeldvormingstechnologie
  6. (Opto)Mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten)
  7. Kunstmatige intelligentie (AI) en data
  8. Energiematerialen
  9. Halfgeleiders
  10. Cybersecurity         

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten