arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Onze verantwoordelijkheid richting een toekomstbestendige voedselproductie

9 februari 2023
Suzanne Verboon

Wat ligt er in 2050 op ons bord? Is er dan genoeg gezond voedsel? De uitdagingen rond toekomstbestendige voedselproductie zijn groot en oplossingen zijn nodig. Als programmamanager bij FME wil ik actief bijdragen aan de transitie naar toekomstbestendige voedselproductie. De optelsom van klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking, grondstofschaarste en een tekort aan arbeidskrachten maakt dat voldoende gezond voedsel in de toekomst niet meer vanzelfsprekend is.

Blog door Suzanne Verboon, programmamanager Landbouw, Water en Voedsel bij FME

FME en haar achterban wil bijdragen aan oplossingen en neemt als technologisch koploper in de wereldwijde voedselketen haar verantwoordelijkheid. Met het programma Landbouw Water en Voedsel verbindt FME innovatieve technologie aan maatschappelijke uitdagingen. Niet omdat wij denken dat technologie de enige oplossing is, maar om mogelijkheden te bieden die de transitie naar een duurzame voedselketen werkelijkheid kunnen maken.

Melkpoeder, tuinbouwzaden, innovatieve stalsystemen

Nederlandse bedrijven vormen een cruciale schakel in de voedselproductie wereldwijd. Dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid. Meer dan 50% van de tuinbouwzaden komt bijvoorbeeld van Nederlandse bedrijven en onze hoge kwaliteit melkpoeder voedt baby’s op alle continenten. Nederlandse hightech kassen en stalsystemen staan overal ter wereld, en in vrijwel elke levensmiddelenfabriek staan Nederlandse machines. Deze verbondenheid met de wereldwijde voedselketen biedt niet alleen in ons land kansen om klimaatdoelen te realiseren en de voedselketen te verduurzamen. We hebben de ambitie om internationaal impact te maken.

“Het Nederlandse bedrijfsleven is een wereldspeler in de mondiale voedsel voorziening. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.”

In deze zoektocht naar oplossingen pak ik samen met mijn team een actieve en verbindende rol op. Ik heb gesprekken met onze leden maar ook met de politiek, andere ketenpartners en maatschappelijke organisaties. We nemen deel aan landelijke werkgroepen en initiëren projecten om nieuwe manieren van voedselproductie te ontwikkelen en uit te testen. Zo zorgen we dat de technologiesector goed is betrokken bij deze trajecten. 

Op dit moment zien we in Nederland bijvoorbeeld heftige discussies rond stikstof en dierenwelzijn. De situatie is in mijn ogen minder hopeloos als die soms lijkt. De bedrijven die technologie voor de veeteeltsector maken, zijn wereldwijd toon aangevend op het gebied van innovatie, mede doordat in Nederland deze thema’s van oudsher al hoog op de agenda staan. Voorbeelden zijn de rondeelstal en de melkrobots. Nu komt vanuit de politiek de uitdaging de lat nog hoger te leggen. Nieuwe technologie is essentieel in het behalen van deze doelen. De bedrijven die actief zijn in deze sector willen graag nog grotere stappen maken. Technologie is zeker niet de oplossing voor alle problematiek, maar kan wel bijdragen om deze sector een toekomst te geven. 

Plantaardige eiwitbronnen

Met onze projecten dagen we de voedselverwerkende industrie uit om nog meer samen te werken en te investeren in de verdere verduurzaming van de voedselketen. Bijvoorbeeld in technologieontwikkeling rond het gebruik van plantaardige eiwitbronnen. Dit, zodat de groei van de welvaart en bevolkingsgroei niet gepaard hoeft te gaan met een groeiende vleesconsumptie. De gewenste overgang naar een dieet met minder dierlijke eiwitten gaat alleen lukken als technologische innovatie duurzame en lekkere alternatieven aan de consumenten biedt. 

“Met het programma Landbouw, Water en Voedsel zorgt FME dat de bedrijven in de sector goed aangesloten zijn op transities in de voedselketen”

Circulair en natuurinclusief

De innovatiekracht van de technologiesector is cruciaal voor circulaire, natuurinclusieve landbouw. Er zijn al flinke stappen gemaakt de monitoring van plaag- en ziektebestrijding. Ook waterbesparing is cruciaal en krijgt al veel aandacht. Die ontwikkeling moet verder versneld worden. Voor de biologische landbouw en strokenteelt is bijvoorbeeld nieuwe technologie nodig om te zorgen dat het onkruid wieden niet alleen maar handwerk is. Het tekort aan arbeidskrachten is voor de voedselketen overal een grote risicofactor. Veel van het werk in de voedselketen is eentonig en zwaar, op veel plekken is er mede hierdoor een groot arbeidstekort. Met goede visualisatie- en robottechnologie kunnen processen veiliger en met minder handwerk. Die technologieontwikkeling rond dit vraagstuk is fascinerend en de mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. 

Met het programma Landbouw, Water en Voedsel zorgt FME dat de bedrijven in de sector goed aangesloten zijn op deze transitie en hun innovaties gaan bijdragen aan de verdere verduurzaming van de voedselketen. We bouwen aan projecten, stimuleren samenwerken en kennisdeling en organiseren evenementen en handelsmissies die nationaal en internationaal impact hebben.

Als programmamanager wil ik samen met mijn team graag de bedrijven en organisaties ontmoeten die net als wij willen werken aan een toekomstbestendige duurzame voedselketen. Werkt jouw bedrijf al aan oplossingen of ben je op zoek naar partners die je kunnen helpen om stappen te maken? Neem contact met mij op.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten