arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Oproepkracht en de WAB 2020

13 januari 2020
Zoom vrouw

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Deze wet verandert een aantal regels.

door Nurten Bulut van FME Advocaten

  1. Oproep; aanbod voor vast aantal uren na 12 maanden
  2. Nieuwe ontslaggrond; cumulatiegrond
  3. Transitievergoeding vanaf dag 1
  4. Ketenregeling; 3 contracten binnen 3 jaar
  5. Payroll; gelijke arbeidsvoorwaarden als eigen werknemers
  6. WW-premie; vast lage en flex hoge premie
  7. In mijn komende blogs zal ik er telkens één van uitlichten. Dit keer vertel ik meer over de oproepkracht.

Oproepkracht

Veel werkgevers maken gebruik van flexibele arbeid, waaronder oproepkrachten. In deze blog zet ik de belangrijkste wijzigingen voor de oproepkracht die de WAB heeft meegebracht en wat dit voor jouw bedrijf betekent op een rij.

Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de arbeidsomvang (aantal uren per week, per maand of per jaar met een gelijkmatige loonspreiding) niet is afgesproken. Voorbeelden daarvan zijn nulurencontracten en min/maxcontracten. Je betaalt dus geen vast loon per week/maand /jaar. Je bent verplicht om op de loonstrook van de oproepkracht te vermelden dat er sprake is van een oproepovereenkomst.

Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

De nieuwe regel is dat je als werkgever minimaal 4 dagen van tevoren jouw oproepkracht op moet roepen voor werk. Dit moet schriftelijk gebeuren. Dit kan per brief, e-mail of whatsapp.

Roep je minder dan 4 dagen van tevoren op? Dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken. Zeg je een oproep binnen die 4 dagen af? Of verander je de tijdstippen waarop de oproepkracht zou moeten komen werken? Dan heeft hij recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen en krijgt hij daarnaast het loon voor een eventuele nieuwe oproep die in de plaats komt van de afgezegde danwel gewijzigde tijdstippen. Zo wordt de oproepkracht dubbel betaald.

"Volg de regels stipt op en voorkom dubbele betaling!"

In de cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten naar 1 dag. In onze cao’s voor de technologische industrie is dit overigens niet geregeld.

Na 12 maanden oproep aanbod tot vast aantal uren

Een oproepkracht moet na 12 maanden een contract aangeboden krijgen met een vaste arbeidsomvang. Je mag hem na 12 maanden dus niet meer als oproepkracht laten werken, als je van hem gebruik wil blijven maken. Dat aanbod moet binnen een maand na afloop van die 12 maanden gebeuren, dus in de 13e maand.

Het aanbod tot vaste arbeidsomvang moet gedaan worden voor het gemiddelde van het aantal uren dat de oproepkracht in die afgelopen 12 maanden heeft gewerkt. Je bent verplicht tot het doen van dat aanbod, maar de oproepkracht mag weigeren als hij zelf na die 12 maanden als oproepkracht wil blijven werken. Die verplichting is er uiteraard alleen als je na die 12 maanden gebruik wil blijven maken van die medewerker. Je bent dus niet verplicht om na 12 maanden gebruik te blijven maken van de oproepkracht. Je kunt dus stoppen met de oproepovereenkomst na 12 maanden.

Het gaat dus niet om het aanbieden van een nieuw contract of verlenging van een contract maar om het aanbieden van een vaste arbeidsomvang (vaste uren per tijdsvak) na 12 maanden aan de oproepkracht als je verder gebruik wil blijven maken van deze werknemer. Als je het aanbod niet doet, dan heeft de medewerker recht op het loon dat hij zou hebben verdiend als je het aanbod wel had gedaan. 

Let op!

Mocht de oproepkracht het aanbod weigeren dan is het aan te raden om dit goed schriftelijk vast te leggen. FME-advocaten kan je daarbij helpen. Als je opvolgend werkgever bent of als je de oproepkracht binnen 6 maanden weer in dienst neemt, dan lopen die 12 maanden gewoon door en dien je het aanbod ook te doen. De opzegtermijn bij een nulurencontract is gelijk aan de oproeptermijn van 4 dagen, mits het contract tussentijds kan worden opgezegd. Tussentijdse opzegging kan als het contract een tussentijds opzegbeding heeft.

WAB onmiddellijke werking 1 januari 2020

Is de oproepkracht op 1 januari 2020 reeds 12 maanden in dienst en wil je als werkgever van deze oproepkracht verder gebruik blijven maken? Dan dien je voor 1 februari 2020 het aanbod tot een contract met een vaste arbeidsomvang voor het gemiddeld aantal uren die hij in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt te doen. Of er sprake is van een oproepovereenkomst is ook van belang voor de hoogte van de WW-premie. Je betaalt de hogere WW-premie voor oproepkrachten.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten