arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Opschalen van innovaties maakt chemiesector duurzamer en groener

24 februari 2021
Groene Chemie

Nederland en Europa willen de CO2-uitstoot van de industrie in 2050 volledig reduceren. De Nederlandse kunststoffen- en kunstmestindustrie, die is geconcentreerd in Zuid-Nederland, kan hieraan een uitermate belangrijke bijdrage leveren. De impact van deze basischemie op het klimaat is groot. Ook het economisch belang is groot. Als we de noodzakelijke vergroening van de basischemie versnellen, dan creëren we een schoner milieu én nieuwe werkgelegenheid.

Processen gebaseerd op groene elektriciteit

De basischemie in Zuid-Nederland zet daarom vol in op het behalen van de Klimaatakkoord-doelstellingen voor 2030. Om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050 te behalen is het noodzakelijk werk te maken van de opschaling van verschillende kansrijke innovaties, die de inzet van duurzame grondstoffen en nieuwe, op groene elektriciteit gebaseerde processen voor de basischemie mogelijk maken.

Deze innovaties hebben een enorm potentieel: grootschalige industriële toepassing ervan kan in
potentie leiden tot een CO2-emissiereductie van 40 miljoen ton per jaar in 2050. Ook hebben ze een positieve invloed op bedrijvigheid en werkgelegenheid, zowel binnen als buiten de regio.

Opschalen van innovaties

Om in 2050 grootschalige industriële toepassing van alternatieve grondstoffen en daarmee samenhangende, disruptieve elektrische processen te bereiken, is het cruciaal dat nu gestart wordt met het opschalen van innovaties. In de actie-agenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ wordt een integrale aanpak beschreven om het hiervoor genoemde potentieel te realiseren . De uitvoering van deze agenda vraagt een gecoördineerde, gezamenlijk inspanning van vele partijen. Een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties - waaronder FME - steunt de doelen van deze actieagenda en gaat de uitvoering van de actieagenda oppakken.

Groene Chemie
Partners Coalitie

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten