arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Presentatie Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie 2019

4 februari 2019
Zonnepanelen

Energieopslag en conversie noodzakelijk

FME presenteert dinsdag 5 februari het Nationaal Actieplan Energieopslag- en conversie. In 2030 bestaat ons elektriciteitsaanbod voor 80% uit zonne- en windenergie. Energieopslag is noodzakelijk om verzekerd te zijn van energie, ook wanneer de zon niet schijnt of wanneer het minder hard waait.

Energy Storage NL, het energieopslagplatform van FME, ziet dat de verwachte groei nu al leidt tot ongewenste situaties. Recent bleek dat de zonnepanelen van een Drentse voetbalclub niet meer kunnen worden aangesloten op het net. "FME verwacht in de toekomst steeds meer ‘filevorming’ op het elektriciteitsnet door nog meer aanbod van duurzame energie. Daardoor staat het net onder ‘hoogspanning’. Bovendien gaat veel duurzaam opgewekte energie nog verloren, omdat er te weinig opslagcapaciteit is. Dat móet echt anders. Energieopslag en conversietechnologie zijn noodzakelijk voor leveringszekerheid en duurzame energievoorziening", aldus Jillis Raadschelders van Energy Storage NL.

Verkiezingen

Voor energieproducenten moet het aantrekkelijker worden om het net te ontlasten door energie zélf te verbruiken of op te slaan. En netbeheerders zouden ook bij nieuwe aansluitingen voorrang moeten verlenen aan zonne- en windparken die gebruik maken van energieopslagsystemen.

"FME verwacht in de toekomst steeds meer ‘filevorming’ op het elektriciteitsnet door nog meer aanbod van duurzame energie."

Aandacht voor energieopslag- en conversie is wat FME betreft één van de belangrijkste punten voor de Provinciale Statenverkiezingen. In het actieplan vraagt FME van de nationale- en regionale overheden dat ze de energietransitie faciliteren met moderne regels. Het maatschappelijke en politieke debat gaat nu grotendeels over verzwaring van het elektriciteitsnet. Dat is wat FME betreft de verkeerde route. "We kunnen geen duurzame wereld bouwen met ideeën uit een fossiel tijdperk", aldus Jillis Raadschelders.

Het actieplan wordt dinsdag tijdens het Energieopslag & -distributie jaarcongres 2019 aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en binnenkort ook overhandigd aan de Kamerleden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten