arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Rekenmodel bepalen financiële restwaarde bouwproducten en kapitaalgoederen beschikbaar

6 juli 2022
Interieur gebouw

Tot op heden ontbrak een methode om de financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen vast te stellen. Terwijl juist het inzicht in de financiële restwaarde kan zorgen voor doorbraken in de circulaire economie. FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken zijn daarom gestart met het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli is het rapport met bijbehorend rekenmodel door Alba Concepts overhandigd aan de voorzitters van de transitieteam circulaire bouweconomie, circulaire Maakindustrie en Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie.

Waarom is financiële restwaarde belangrijk?

FME en Metaalunie zagen dat de economische principes rondom circulariteit in de huidige transitie onderbelicht is. Het gaat te veel over techniek, milieudruk en het proces en niet over businessmodellen en financiering. Om de transitie van de circulaire economie in de bouw- en maakindustrie aan te jagen is het van belang om de financiële restwaarde van bijvoorbeeld machines en bouwproducten, zoals gevelpanelen genormeerd te laten bepalen. Betrouwbare data en informatie over de financiële restwaarde kan nagenoeg de gehele (bouw)kolom meer zekerheid bieden om huidige businessmodellen te veranderen, nieuwe service- en verdienmodellen op te zetten of zelfs partijen te stimuleren om andere posities in de keten in te nemen. Het inzichtelijk maken van financiële restwaarde heeft daarmee een positief effect op het haalbaar maken van circulaire business cases en stimuleert op deze manier een circulaire bouw- en maakindustrie.

Rekenmodel

Het resultaat van het onderzoek is enerzijds inzicht in bestaande methoden en tools voor (rest)waardebepaling en randvoorwaarden voor de dynamiek tussen vraag en aanbod. Anderzijds is er een rekenmodel ontwikkeld, waarin op productniveau de hergebruikwaarde en op materiaalniveau de recyclingswaarde wordt berekend. Aan de hand van dit rekenmodel zijn de rekenregels getoetst aan de hand van negen casussen. De achterliggende informatie komt hierbij uit deskresearch, interviews en enquêtes. Het uiteindelijke doel van het rekenmodel is dat de theoretisch financiële restwaarde van producten uiteindelijk moet worden vervangen door de reële marktwaarde.

Download het rekenmodel

Vervolgstappen

FME, de Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken zien het rapport en het rekenmodel als een eerste stap. Wij moeten de volgende stap zetten naar het normeren van financiële restwaarde. Wij roepen bedrijven op om cases door te rekenen met de methode en vragen aan de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank om deze methodiek te adopteren en daarmee de weg naar een circulaire economie aan te jagen. Hiermee creëren wij meer data, een hogere betrouwbaarheid en daarmee meer draagvlak bij partijen die met financiële restwaarde kunnen en willen rekenen in projecten of de eigen bedrijfsvoering.

Download de infographic

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.