arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Samenwerking data-innovaties voor voedselproductie

24 september 2021
AI

De ‘Data Driven AgriFood Future Alliance’ is een samenwerkingsverband tussen partners uit de EU, de VS en Nieuw-Zeeland. De aangesloten partners werken via de alliantie samen aan het versnellen van innovaties in de agrifood-productieketen, via data-technologie. De twee kwartiermakers van de alliantie zijn Simon Maas, programmamanager bij AgriFood Capital en Maureen de Haan, International Business Development Manager bij FME.

Voedselproductie sturen via data

De voedselproductieketen kan flink duurzamer, door grondiger te sturen op basis van data. Er is data genoeg, vastgelegd in sensoren, camera’s of IT-systemen: bijvoorbeeld groeipatronen van gewassen, het gedrag van dieren in stallen, veranderingen in bodemgesteldheid, voorraden in warehouses en koopgedrag van consumenten. Het benutten van deze datastromen is de sleutel voor het ontwerpen van een duurzamer voedselproductieketen, zo denken veel experts. Data-technologie laat tot dusverre zien dat forse verbeteringen mogelijk zijn: waterbesparing, minder voedselverspilling, energiebesparing, een betere diergezondheid, een snellere oogst.

Koken in elkaars keuken

Simon: “We hebben wereldwijd dezelfde uitdagingen. In elke regio werken experts daarom aan min of meer dezelfde innovaties. Bijvoorbeeld oogstrobots, voedselverspillings-apps, analyse-programma’s met sensornetwerken in stallen of complete IT-systemen met al dit soort componenten samen. Het gaat om een breed scala aan complexe producten. Een partij die in dit veld actief is, is daarom continu op zoek naar kennispartners en voorbeeldprojecten. Daar speelt deze alliantie op in. We kijken in elkaars keuken. Ambitie is om verder te gaan: we willen in elkaars keuken koken. Wetenschappers, ondernemers en sleutelfiguren van overheden gaan meer samenwerken in experimenten en onderzoeken”.

Maureen en Simon
Simon Maas en Maureen de Haan

Noord-Brabant neemt het voortouw

Noord-Brabant wil het voortouw nemen in deze markt, niet in het minst omdat Brabant sterk is in elk van de drie disciplines die hierbij samenkomen: hightech, agrifood en data-technologie. Den Bosch was dan ook de locatie waar vorig jaar oktober de negen partners uit zes landen hun samenwerking bezegelden. De partners zijn afkomstig uit Nederland, België, Denemarken, Duitsland, de VS en Nieuw-Zeeland. Nederlandse partners zijn de provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital, FME en JADS. Simon Maas van AgriFood Capital en Maureen de Haan van FME zijn gedurende het eerste jaar de kwartiermakers van de alliantie.

Maandelijkse meetings

De alliantie komt maandelijks bij elkaar, via een digitale meeting. Maureen: ‘Dit is enorme winst. Voorheen waren er allerlei losse contacten tussen regio’s, nu hebben we één platform. We presenteren projecten aan elkaar en wisselen vragen en voorstellen uit van elkaars achterban. Een voorbeeld: één van de partners heeft een open-source-platform, waar apps en databases op kunnen draaien. Dit platform willen we beschikbaar stellen voor software-ontwikkelaars in alle regio’s. Zo kunnen we eenvoudig gebruik maken van elders ontwikkelde software-componenten”.

Maureen: “Deze alliantie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. De kracht van Nederland is het integreren van componenten: hardware, software, agri, food. In Noord-Brabant is dat goed te zien: sterke machinebouwers, die met IT- en agri-bedrijven werken aan innovaties. Noord-Brabant combineert deze expertisegebieden heel handig, erkennen ook andere regio’s. Daarnaast is Brabant sterk in het toepassen van kennis in praktische projecten, waarin universiteiten en het HBO voorop lopen”.

Hoe aanhaken?

Hoe kunnen geïnteresseerden de Alliance benutten? Simon: “Ondernemers kunnen innovatievragen neerleggen bij de partners in de alliantie. De alliantie zoekt vervolgens een gesprekspartner. Via de Regiodeal Noordoost-Brabant kunnen Brabantse ondernemers daarnaast vouchers aanvragen om hun eigen businesscase te laten onderzoeken, al dan niet in samenwerking met partners uit de alliantie. We helpen geïnteresseerden graag op weg, er liggen mooie kansen".

Meer over Datadriven Agrifood Future

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten