arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Samenwerking VDL en Landmacht op energietransitie

Ledennieuws
9 augustus 2021
VDL samenwerking

Donderdag 5 augustus droeg VDL Groep uit Eindhoven op de Kromhout Kazerne in Utrecht een E-truck over aan Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. Door samen te werken met civiele partners, in dit geval VDL Groep, gaat de Koninklijke Landmacht het komende jaar de operationele haalbaarheid van elektrisch transport in kaart brengen.

“We willen als landmacht een slimme en technologisch hoogwaardige organisatie zijn, die duurzame effecten realiseert in crisistijd en in vredestijd”, aldus luitenant-generaal Martin Wijnen. “E-Mobiliteit en Duurzame Energievoorziening zijn daar belangrijke onderdelen van.” Daarnaast is één van de ambities van de landmacht om kennis en expertise omtrent instandhouding en ontwikkeling van nieuwe technologieën, niet zelfstandig maar met industriële partners in technologische matches te verkrijgen en te borgen. Sinds een klein jaar geven VDL Groep en de Koninklijke Landmacht vorm aan gezamenlijke innovatie en kennisdeling op het gebied van energiemanagement en batterijtechniek. Uit die contacten is ook de intentieovereenkomst van de E-truck voortgekomen.

Innovatieve oplossingen

De vraagstukken waar innovatieve oplossingen voor gezocht worden, zijn steeds vaker ook maatschappelijke uitdagingen. Of het nu gaat over de energietransitie, voedselvoorziening of de modernisering van de gezondheidszorg, innovatie op dit soort onderwerpen is voor zowel de landmacht als de maatschappij van belang. Dat de landmacht en de industrie hierin samen optrekken is dus logisch. Door samen te werken met civiele partners, in dit geval de VDL Groep, kunnen we het komende jaar de operationele haalbaarheid van elektrisch transport in de logistieke en technische concepten in kaart brengen. Wat betekent de E-truck voor energieopslag, instandhouding, bereik en efficiëntie van het transport? Deze technische en operationele kennis hebben we nodig om de transitie van onze voertuigen en wapensystemen in de toekomst concreet vorm te kunnen geven. De samenwerking die de landmacht nu met VDL Groep aangaat is een mooi voorbeeld van hoe we samen met bedrijven sneller kunnen innoveren. Waarbij de landmacht concreet ervaring kan opdoen met civiele technologie en, in dit geval, VDL Groep leert wat onze militair-specifieke behoeften en vraagstukken precies zijn.

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Door gezamenlijk vol in te zetten op innovatie, en de krachten te bundelen, versterken de Koninklijke Landmacht en de hoogwaardige maakindustrie elkaar. VDL is voorloper op het gebied van de elektrificatie van zwaardere voertuigen. Onze E-truck biedt veel voortuitgang op het gebied van de verduurzaming van transport. Geweldig dat we met de inzet van onze elektrische vrachtwagen, in samenwerking met de Koninklijke Landmacht, in ons eigen land een proef kunnen doen. Wij zijn trots dat wij daarbij een ondersteunende rol kunnen vervullen.”

Gezamenlijk doel

Met de E-truck gaat 210 Regionale Vervoerscompagnie van het Bevoorradings & Transport Commando (B&TCo) een ervaringsstudie uitvoeren. Dit moet de landmacht meer kennis verschaffen over het gebruik en de  toepassing  van elektrische voertuigen. De Afdeling Techniek van het Matlogco kijkt tijdens de studie vooral naar batterijtechnologie, energiemanagement en onderhoud van elektrische voertuigen. Voor Wijnen is de energietransitie niet alleen een opdracht, maar ook een overtuiging. “Schaarste en vervuiling zijn oerbronnen van conflicten en rampen. We moeten dus omschakelen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd - en met hetzelfde budget - moeten we ook invulling geven aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO om tegen de problemen van het ‘nu’ en de nabije toekomst opgewassen te zijn. Dan is het zaak nieuwe wegen te zoeken. De innovatieve samenwerking met VDL Groep helpt daarbij. En we staan open voor iedere partij die ‘met een gezamenlijk doel en vanuit een weloverwogen eigen belang’ met ons de samenwerking voor vernieuwing aan wil gaan.” De landmacht is volgens Wijnen in veel opzichten ook interessant voor de marktpartijen; “Al was het maar, omdat het voor een product een flinke aanbeveling is als het zich heeft bewezen voor militair gebruik.”

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten