arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Schriftelijkheidseis lage WW-premie versoepeld

20 december 2019
WW

Nieuw Kennisdocument Premiedifferentiatie WW: aan schriftelijkheidseis voor de lage WW-premie wordt ook voldaan als werknemer via e-mail instemt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Op 11 december berichtten wij dat de eis, dat er een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd moet zijn om de lage WW-premie te mogen hanteren, overeind blijft. De minister was wel bereid tot een coulance periode tot 1 april 2020 om werkgevers in staat te stellen om aan de eis te voldoen

Nog verder versoepeld

Uit een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW blijkt dat de minister het schriftelijkheidsvereiste toch nog verder heeft versoepeld. Niet alleen een schriftelijke, door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum volstaat, maar ook een digitale handtekening, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Dus ook een mail van de werkgever aan de medewerker volstaat, indien de medewerker via de mail terug reageert dat hij/zij - inderdaad - een contract voor onbepaalde tijd heeft (mits geen oproepovereenkomst). Dat mag ook via een stemknop. Navraag bij het ministerie SZW leerde dat het bepalende criterium is dat aantoonbaar is dat de werknemer heeft bevestigd dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. Dit geldt zowel voor arbeidsovereenkomsten die nu al bestaan, als voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2020 ingaan.

Coulanceperiode

Voor arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan vóór 1 januari 2020 blijft de coulanceperiode van kracht. Tot 1 april 2020 mag de werkgever de lage premie blijven hanteren, ook als hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet kan aantonen. Kan hij dat op 1 april 2020 nog niet, en duurt de arbeidsovereenkomst voort na 31 maart, dan is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten