arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Siemens introduceert AI-tools voor slimme waterstofproductie

26 juni 2024
Siemens groene waterstof

Siemens heeft drie nieuwe generatieve AI-tools gelanceerd die de waterstofproductie slimmer en efficiënter maken. Deze tools, die vanaf eind 2024 beschikbaar zullen zijn, zijn ontworpen om bedrijven in de waterstofindustrie te ondersteunen bij het ontwerp, de engineering en de automatisering van waterstofproductiefabrieken.

Versnelde productiecapaciteit

Michaël Veenhuijsen, Head Vertical Markets binnen Siemens Nederland, benadrukt het belang van groene waterstof in de energietransitie. “Waterstof heeft goede kaarten in de energietransitie en gaat bijdragen aan verduurzaming. Maar het zal in de nabije toekomst een schaars goed zijn. Daarom is het des te belangrijker om de productiecapaciteit sneller op te voeren.” Veenhuijsen stelt momenteel binnen Siemens Nederland een nieuw brancheteam samen rond waterstof, met name rondom de productie hiervan. Er komen dit jaar drie generatieve AI-tools beschikbaar.

Slim ontwerpen met AI

Een eerste tool betreft de Hydrogen Plant Configurator, een intelligente chatbot die gebruikers helpt bij het creëren van installatie-ontwerpen voor waterstofproductie. Door gewenste ontwerpkenmerken in te voeren, genereert de AI naadloze blokstroomdiagrammen en nauwkeurige lay-outs van systeemeenheden en verbindingen. Dit iteratieve proces stelt gebruikers in staat om solide basisconcepten voor fabrieken te ontwikkelen, inclusief voorspellingen van installatie-specifieke kerngegevens zoals stroomverbruik en warmteproductie.

Efficiëntie in de projectplanning

De Comos AI Engineering Assistant ondersteunt de projectplanningsfase van waterstoffabrieken. Deze tool kan specificaties en diagrammen van apparatuur genereren op basis van natuurlijke taalbeschrijvingen. Daarnaast biedt de assistent ondersteuning tijdens domeinoverschrijdende fasen in engineering en productoverschrijdende workflows. Gebruikers kunnen relevante informatie opvragen en invoeren, zoals afbeeldingen, scans of pdf’s, om nauwkeurige diagrammen en modellen te creëren.

Vereenvoudiging van procesautomatisering

Voor de automatisering van processen in waterstoffabrieken introduceert Siemens de SFC Generation-module, die Siemens integreert in het procesbesturingssysteem. Deze module maakt gebruik van generatieve AI om sequentiële functiediagrammen (SFC’s) te genereren. Gebruikers kunnen complexe workflows eenvoudig beheren door specifieke aanwijzingen in te voeren of proza-procesbeschrijvingen te kopiëren naar het chatvenster van de module.

Waterstoffabriek Rotterdam

Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie, en Siemens is actief betrokken bij diverse projecten voor de productie, distributie en toepassing van groene waterstof. Een opvallend project is de bouw van een van de grootste groene waterstofproductiefabrieken ter wereld voor Shell in Rotterdam. Door het vereenvoudigen van ontwerp, engineering en automatisering draagt Siemens bij aan de beschikbaarheid van groene waterstof, wat cruciaal is voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen in de industriële sector.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten