arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Skills gap in de technologische industrie: wat is het en wat kan jouw bedrijf er aan doen?

21 oktober 2022
STERK WERKGEVERSCHAP

Het aantal banen in de technologische industrie is de afgelopen 5 jaar gestegen naar bijna 1,5 miljoen. Per 1.000 banen staan er meer dan 50 vacatures open; de vacaturegraad is hoog. Er is dus veel vraag naar nieuwe medewerkers, maar zijn die er ook én beschikken ze over de juiste skills?

Intussen verandert het werk in de sector door technologische ontwikkelingen en daarmee ook de benodigde skills om dat werk te blijven uitvoeren. Welke skills moet je bij je medewerkers ontwikkelen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst? Waar zien we het grootste ‘gat’ ontstaan en hoe speel je daar op in? FME deed onderzoek en helpt je op weg.

Top 10 skills die het hardst nodig zijn

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door SEO, in opdracht van FME blijkt dat de tekorten het grootst zijn op het terrein van ‘soft skills’, zoals samenwerken, aanpassingsvermogen en kwaliteitsgerichtheid. Daarna volgen ‘hard skills’ zoals metaalbewerking, data analyse en computervaardigheden.

Top 10 tekorten

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen ook aanbevelingen naar voren waarmee bedrijven de skills gap kunnen verminderen en hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

 • Stimuleer ontwikkeling van talent
  Met een (strategisch) opleidingsplan kun je de skills gap verkleinen. Creëer een leercultuur en breng het belang van leren onder de aandacht en sluit aan bij de wensen en talenten van je medewerkers. Zet je mensen in hun kracht en laat leidinggevenden dit versterken met positieve coaching zodat het leervermogen van de medewerker wordt bevorderd.
 • Meer aandacht voor soft skills bij het aantrekken van talent 
  Snelheid van (technologische) veranderingen vraagt om wendbare medewerkers. Door bij het  werven van nieuwe medewerkers soft skills zoals samenwerken en aanpassingsvermogen centraal te stellen worden ook andere doelgroepen zoals zij-instromers interessant voor jouw bedrijf.
 • Biedt ruimte en flexibiliteit
  Door ruimte te bieden aan medewerkers in werktijden (hybride werken) en omvang contract (deeltijd/voltijd) boor je een grotere doelgroep aan en bindt je de huidige medewerkers aan de organisatie.
 • Interne kennisuitwisseling
  Interne kennisuitwisseling is belangrijk, bijvoorbeeld via mentoring of een “kenniscarrousel” waar interne disciplines elkaar vertellen over hun werkzaamheden. Informeel leren draagt bij aan onderlinge samenwerking in bijvoorbeeld multidisciplinaire teams.
 • Organiseer het werk anders
  Door functies op te knippen in taken ontstaan er mogelijkheden om het werk op een andere manier in te richten. Zo komen er meer mogelijkheden voor de huidige bezetting en zij-instroom.
Lees het rapport

Of bekijk de belangrijkste resultaten in de infographic.

Aan de slag met taken en skills van de toekomst

Wil jij zelf aan de slag met skills ontwikkeling bij jouw bedrijf? Kom dan naar de training Aan de slag met taken en skills van de toekomst’ op 12 januari of 23 maart. Met deze training krijg je inzicht in hoe de skills gap in jouw organisatie in kaart te brengen is en hoe het denken vanuit skills je kan helpen bij lastig invulbare functies.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten