arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Skillsgerichte aanpak Microsoft: "Skills ontwikkel je niet alleen voor de eigen organisatie"

2 november 2022
Microsoft Klantcase Skills

Er wordt steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties en kennis je met je meebrengt. Dit wordt ook wel samengevat als ‘skills’. Hoe kun je als werkgever investeren in skills van medewerkers? En hoe bepaal je welke skills je zelf kunt ontwikkelen? FME-lidbedrijf Microsoft kent een effectieve aanpak op dit thema.

In dit interview wordt gesproken met Michel N'Guettia, Marketing en Operations director en Sabine Havenstein, HR Director bij Microsoft Nederland.

Microsoft

Het bekende Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft is al 36 jaar in Nederland gevestigd. In Nederland heeft Microsoft ruim 1.500 medewerkers. Het bedrijf richt zich op het digitaal transformeren van verschillende sectoren. Om deze digitaliseringsslag te kunnen maken, zijn er veel IT’ers en personeel nodig met de juiste digitale skillsset. Microsoft houdt zich daarom ook bezig met het re- en upskillen van zowel de eigen medewerkers als mensen buiten de organisatie. Deze laatste groep is met name interessant als het gaat om de IT-talentpool vergroten. Een analyse van LinkedIn-profielen laat zien dat sinds de coronapandemie 25% meer mensen van baan zijn veranderd dan daarvoor.

Global Skills Initiative

In 2020 startte Microsoft het Global Skills Initiative, met als doel om wereldwijd 25 miljoen mensen te bereiken met gratis tech skills leerpaden. Het gaat om mensen die in hun werk de gevolgen voelden van de coronapandemie. Banen verdwenen al dan niet tijdelijk en sectoren werden gedwongen hun deuren te sluiten. Mensen moesten op zoek naar ander werk. Daarnaast werd ineens veel werk vanuit huis gedaan, waardoor mensen digitale vaardigheden zich eigen moesten maken.

Via werkinhetvooruitzicht.nl, opgericht door Microsoft, LinkedIn en ITPH Academy, worden 30 kosteloze digitale trainingen aangeboden en zijn er al meer dan 18.000 online trainingen gevolgd én afgerond. Passend bij wat mensen kunnen en willen, op basis van een zelfassessment, worden opties gepresenteerd. Men is ervan overtuigd dat de arbeidsmarkt voor iedereen kansen biedt in de IT.

Microsoft biedt de mogelijkheid om technologische certificaten te halen, certificaten die skills vertegenwoordigen en waarde hebben op de arbeidsmarkt. En het werkt volgens Havenstein. “Je kunt zien dat recruiters op LinkedIn zoeken naar mensen met deze certificaten.” Een ander voorbeeld is techionista-academy.com. Hier worden vrouwen opgeleid richting toekomstbestendige banen in IT en technologie. Meer dan 700 vrouwen zijn al opgeleid. N'Guettia ziet dat IT zeer geschikt is voor vrouwen. “Technische skills worden gecombineerd met sociale skills. Het opleiden van vrouwen leidt tot meer (gender)diversiteit op de arbeidsmarkt, waardoor er weer meer vrouwen voor het vak willen kiezen.”

Nieuwsgierig en leergierig

Havenstein vertelt dat binnen Microsoft de Growth Mindset centraal staat. “Onze missie kan alleen slagen als de organisatie en medewerkers nieuwsgierig en leergierig zijn, risico’s nemen en fouten durven maken. Dit betekent onder andere dat bij het aannemen van mensen niet alleen het diploma meer centraal staat, maar de bereidheid om te leren en je nieuwe skills eigen te maken. Dat is voor iedereen noodzakelijk, functies en competenties veranderen voortdurend. Daarnaast is er veel aandacht voor diversiteit. Om de missie te kunnen laten slagen is de samenstelling van de werkvloer belangrijk, idealiter komt die overeen met die in de samenleving.''

Binnen Microsoft wordt ook hard gewerkt aan een positieve leercultuur. Er is een centrale learning-afdeling. Voor functies wordt aangegeven welke skills nodig zijn en welke opleidingen/trainingen daarvoor gevolgd kunnen worden. Per maand is er bij Microsoft Europa een vaste learning-dag. Iedere werknemer kan die dag werken aan eigen ontwikkeling, er worden geen afspraken op die dag ingepland. Vanuit de organisatie worden ideeën aangereikt voor te volgen trainingen, de werknemer is vrij om eigen keuzes te maken. Een positieve leercultuur waarin ruimte is om skills te ontwikkelen betekent dat op alle niveaus binnen de organisatie de skillsgerichte cultuur doorleefd moet worden, en er consistent naar gehandeld moet worden. Havenstein: “Het gaat niet altijd vanzelf. Directie, leidinggevenden, recruitment, werknemers, iedereen moet hier continu aan blijven werken en elkaar erop aanspreken. En dan nog blijft het vaak een uitdaging om een ‘leercultuur’ breed in de organisatie te omarmen, maar met het centraal stellen van een Growth Mindset lukt dit steeds beter.”

Bron: Sociaal-Economische Raad

Bekijk welke sessies wij organiseren over skillsontwikkeling

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten