arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Slim investeren in AI - investeer in de industrie

21 februari 2020

Donderdag 20 februari ging FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink in gesprek met de Tweede Kamer over het Strategisch Actieplan AI (SAPAI). SAPAI biedt ons meer inzicht waar het kabinet naartoe wil met AI en waar er kansen liggen voor onze welvaart en welzijn in Nederland. De oproep van FME is om gezamenlijk te investeren en aan de slag te gaan.

Artificial Intelligence is een sleuteltechnologie met een enorme impact op de technologische industrie. Het biedt ondernemers nieuwe verdienmodellen en kostenbesparing waar data en AI een belangrijke rol spelen. Maar niet alle bedrijven hebben de mogelijkheid om gelijk te starten met AI. Ze moeten meer inzicht krijgen in de eigen ICT-infrastructuur veilig opslaan, delen en analyseren van data. Het Smart Industry Programma zet zich hiervoor in omdat op korte termijn voor veel bedrijven veel winst te halen is door eerst meer digitaal te worden.

We hebben een meerjarige strategie met investeringsfondsen nodig die de AI-infrastructuur in Nederland versterkt.

Strategie

Artificial Intelligence is zo belangrijk voor Nederland dat we een ‘kabinet proof beleid’ nodig hebben. “We hebben een meerjarige strategie met investeringsfondsen nodig die de AI-infrastructuur in Nederland versterkt.”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Daarom moeten we samenwerken en slim investeren in AI op de volgende punten:

  • Zorg voor focus en investeer in sectoren waar Nederland sterk in is, zoals de agrifood en technologische industrie.
  • Voorkom tweedeling tussen ondernemers in Nederland en investeer in het mkb, gebruik daarvoor bestaande programma’s zoals de infrastructuur van het Smart Industry Programma.
  • Investeer in AI-talent en in Leven Lang Ontwikkelen van kenniswerkers. Laat daarom de numeri fixi voor technische opleidingen zoals AI los en maak het voor buitenlands AI-talent aantrekkelijk om in Nederland te studeren en te blijven werken.
  • Investeer in de skills van zittende werknemers op alle niveaus. Dit zijn mensen die tijdens hun loopbaan zich meermaals moeten bijscholen in nieuwe technologieën, zoals AI.

De komst van het Strategisch Actieplan AI en de Nederlandse AI Coalitie zijn een stap voorwaarts. Het is nu belangrijk om van beleid tot concrete acties te komen. Maak 1 miljard euro aan publieke middelen beschikbaar in een periode van 7 jaar voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en het toepasbaar maken zoals in de Smart Industry aanpak. Dit wordt versterkt met private investeringen, want alleen samen bouwen we aan een infrastructuur die AI gerelateerd onderzoek, innovatie en kennisverspreiding faciliteert.

AI revolutie van de 21ste eeuw

De razendsnelle ontwikkeling van AI is een van de meest impactvolle ontwikkelingen van deze tijd. Er worden grote stappen gezet bij de evolutie van lerende algoritmes en het probleemoplossend vermogen van Artificial Intelligence (AI) en het wordt steeds beter toepasbaar binnen bedrijfsprocessen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten