arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Smart Working: leer van elkaar

16 oktober 2019

Hoe neem je je mensen mee in toekomstige ontwikkelingen? Hoe zorg je voor betrokken, enthousiaste medewerkers en een open bedrijfscultuur? Met deze vragen wisselen Adriaan Veltkamp, directeur bij Jeveka en Karel Goedkoop, directeur bij RAVO een dag van bedrijf om inspiratie op te doen op het gebied van Smart Working.

FME-adviseurs Annemarie Mulder en Marije Bakker begeleidden de uitwisseling en spraken ook met medewerkers. Welke lessen halen zij hieruit op en welke concrete tips hebben zij voor bedrijven?

Ken je medewerkers

Annemarie: "Om je medewerkers te stimuleren tot verandering, is het belangrijk dat je ze echt goed kent. Elk persoon is uniek en heeft eigen wensen wat betreft werk en ontwikkeling. Medewerkers met een wat afwachtende houding stappen niet uit zichzelf naar voren met ideeën. Je kunt dan helpen door persoonlijk in gesprek te gaan over hun eigen ontwikkeling. Door echt de tijd te nemen, goed te luisteren en de juiste vragen te stellen kan er inzicht ontstaan. Het helpt ook om medewerkers van verschillende afdelingen met elkaar in gesprek te laten gaan, bijvoorbeeld tijdens (lunch)overleg. Verschillende onderwerpen mogen op tafel komen: Wat speelt er nu? Welke toekomstige ontwikkelingen komen er op ons af? Verken met elkaar wat dat voor het bedrijf en voor iedereen persoonlijk betekent. Stel een doel en thema per overleg vast en wissel regelmatig de samenstelling van de groep. Dat zorgt voor energie, nieuwe kennis en verbinding. Breng bijvoorbeeld het ene jaar mensen bij elkaar die in dezelfde maand jarig zijn en in het andere jaar mensen van dezelfde leeftijdscategorie."

Stimuleer ontwikkeling

Marije: "Geef je medewerkers vertrouwen, ruimte én budget om te experimenteren. Al doende leert men. Niet iedereen wil meteen een opleiding volgen en dat hoeft ook niet altijd. Meelopen met een collega of inspiratie opdoen bij een ander bedrijf kan ook heel waardevol zijn: learning on the  job. Als je de toekomstvisie van het bedrijf concreet maakt met drie kernwaarden geef je ook richting aan de ontwikkeling van je mensen."

Breng de energie op gang

Annemarie: "Ook als ontwikkeling goed gefaciliteerd wordt, komt het niet altijd op gang. Coachend leiderschap kan hier het verschil maken, stimuleer dat binnen je bedrijf en organiseer trainingen of begeleiding als dat nodig is. Gebruik voorlopers in je eigen bedrijf als ambassadeurs, zij trekken de rest vaak gemakkelijk mee. En nodig ook eens een van je klanten uit om binnen je bedrijf aan een een diverse groep medewerkers vertellen wat zij over 2-3 jaar verwachten van je bedrijf. Dat zorgt vaak voor inspiratie en nieuwe energie!"

Creëer je eigen 'Jouw bedrijf, mijn bedrijf'

Marije: "Ga net als Karel en Adriaan ook eens kijken bij een ander bedrijf. Bij een ander bedrijf stel je gemakkelijker vragen, het opent je ogen en daarna kijk je weer met een frisse blik naar je eigen bedrijf. FME brengt je graag in contact met bedrijven waarmee jij kunt sparren. Ook organiseert FME veel netwerkbijeenkomsten en als je een specifieke vraag of uitdaging hebt dan kunnen wij dat ook voor je opzetten."

Aan de slag met Smart Working

Smart Working helpt om je bedrijf en je medewerkers klaar te stomen voor de toekomst én bij het aantrekken van talent. Meer weten of direct aan de slag?

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten