arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Tweede Kamer stemt voor financiering van internationale innovatiesamenwerking

4 december 2019

Vorige week stond de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de agenda van de Tweede Kamer. FME pleitte hierbij onder andere voor de invoering van een instrument voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking. Dinsdag 3 december stemde een meerderheid van de Kamerleden voor financiering van twee pilotprojecten op de terreinen voedselzekerheid, agrifood en waterbeheer. FME steunt deze stap als een goed begin naar een structureel instrument.

Amendement internationale innovatiesamenwerking aangenomen

Het door het VVD-lid Weverling ingediende amendement vraagt minister Kaag om 4 miljoen euro vrij te maken voor twee pilots ter ondersteuning van het bedrijfsleven bij het opzetten van langdurige, internationale  innovatiesamenwerkingen op de gebied van voedselzekerheid, agrifood en waterbeheer. Om maatschappelijke uitdagingen op te lossen zijn innovatieve oplossingen nodig, die meer en meer om grensoverschrijdende innovatiesamenwerking vragen. Voor bedrijven - met name het midden- en kleinbedrijf - is het echter moeilijk om zulke samenwerkingen van de grond te krijgen, omdat het vraagt om grote investeringen, terwijl de uitkomsten onzeker zijn.

"Hiermee komt 4 miljoen euro vrij voor iets dat heel hard nodig is, namelijk internationale samenwerking om mondiale uitdagingen op te lossen."

Arne Weverling, VVD: "Fijn dat mijn amendement is aangenomen. Hiermee komt 4 miljoen euro vrij voor iets dat heel hard nodig is, namelijk internationale samenwerking om mondiale uitdagingen op te lossen. Een mooi voorbeeld is het AgriFoodTech-partnership, waarmee Nederlandse en Californische bedrijven een innovatief samenwerkingsproject hebben opgezet. Met dit geld kunnen we nog meer van dat soort projecten mogelijk maken."

Het vrijmaken van geld voor pilotprojecten voor internationale innovatiesamenwerking is een mooie eerste stap en FME is dankbaar voor het initiatief van de VVD en steun van de partijen (CDA, D66, CU, PvdA, SGP, SP, FvD, Denk en Van Haga) die voor hebben gestemd. FME pleit voor een structureel in te zetten instrument dat bilaterale innovatie- en handelssamenwerking op de verschillende maatschappelijke uitdagingen, ook in ontwikkelde markten, mogelijk maakt.

Lees de FME position paper bilateraal Innovatie- en Handelsinstrument

FME-inbreng bij Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

FME vroeg voor de begrotingsbehandeling ook aandacht voor het vergemakkelijken van het verzilveren van kansen op wereldmarkten, met name voor de middelgrote en kleine industrie (mki) door:

  1. Een integrale benadering van de Sustainable Development Goals (SDGs): SDGs bieden niet alleen handelskansen in ontwikkelingslanden, maar ook in ontwikkelde markten. Voor mki-bedrijven is de stap om buiten Europa actief te worden al groot, laat staan dat ze snel activiteiten in een ontwikkelingsland overwegen. Het instrumentarium, dat nu vooral gericht is op de bijdrage van bedrijven aan oplossing van SDGs in ontwikkelingslanden, moet daarom meer opengesteld worden voor ontwikkelde markten.
  2. Verbetering van de toegankelijkheid van het instrumentarium voor de mki door publicatie van SDG-challenges: hoewel mki-bedrijven uiteenlopende oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, kost het spotten en onderzoeken van internationale kansen nog veel moeite. Door de SDG-challenges van een land te publiceren en samen met partijen als FME naar de mki te communiceren, helpen we bedrijven hierbij en slaat men een brug naar het exportfinancieringsinstrumentarium. FME vraagt de minister om met een pilot ‘SDG-challenges’ te starten.

Ook verzocht FME de Kamer om de minister te verzoeken onze weerbaarheid tegen de extraterritoriale werking van nieuwe Amerikaanse exportcontrolewetgeving te vergroten door bij de EU aan te dringen op gezamenlijke weerstand tegen de Export Control Reform Act (ECRA).

Lees de FME-brief begrotingsbehandeling BHOS

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten