arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Uitslag meting Wet banenafspraak over 2019 bekend

3 juli 2020

Werkgevers hebben ook in 2019 ruim voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak om tenminste 55.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit cijfers van de meting die staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezonden aan de Tweede Kamer.

Banenafspraak

De banenafspraak is een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord uit 2013 en houdt in dat werkgevers in het bedrijfsleven en bij de overheid eind 2025 125.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting eind 2012 voor deze doelgroep moeten hebben gerealiseerd. De banen zijn bestemd voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Uitslag meting

De opgave voor werkgevers in de marktsector en overheid tot en met 2019 was om 55.000 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting; 40.000 in de sector markt en 15.000 in de sector overheid. Deze doelstelling is met 61.615 extra banen ruim gehaald.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat er eind 2019 in totaal 51.829 voor rekening komen van de marktsector en 9.786 voor rekening van overheidswerkgevers. Daarmee hebben werkgevers in de markt ruimschoots voldaan aan de doelstelling om in 2019 (cumulatief) 40.000 extra banen te leveren voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. De banengroei bij de overheid is daarentegen wederom achtergebleven bij het wettelijk aantal afgesproken aantal van 15.000 (cumulatief).

Quotumverplichting publieke sector?

In 2018 is de banenafspraak op verzoek van de Tweede Kamer (motie Nijkerken-De Haan c.s.) aangepast. Er wordt inmiddels geen onderscheid meer gemaakt tussen markt en overheid. Ook is besloten om het systeem voor werkgevers te vereenvoudigen en in de transitie daarnaar toe geen onomkeerbare stappen te nemen en/of kosten te maken. De boete die op grond van de huidige Wet banenafspraak voor de sector overheid zou moeten worden toegepast vanwege achterblijvende resultaten is opgeschort tot uiterlijk 1 januari 2022 of tot een eerdere datum waarop het nieuwe systeem operationeel is. De monitoring van de aantallen gerealiseerde banen vindt alleen nog maar plaats vinden op basis van de macro-afspraak van de per kalanderjaar te realiseren extra banen.

In onderstaande tabel vind je de aantallen, in duizendtallen, te realiseren extra banen aan (van gemiddeld 25,5 verloonde uren per week). Als deze aantallen niet worden gehaald kan de overheid besluiten om de quotumverplichting te activeren.

Banenafspraak

Reactie FME

FME is verheugd met de groei van het aantal extra banen voor mensen met een beperking. Het bedrijfsleven heeft in 2019 wederom voldoende banen gerealiseerd. Teleurstellend dat de resultaten van de overheid voor het vierde jaar op rij zijn achtergebleven.

Lees de kamerbrief van staatssecretaris Tamara van Ark

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten