arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Veranderingen in mijn bedrijf, wat nu?

8 november 2019
Omhoog

Een verandering van je bedrijf - door groei of een fusie bijvoorbeeld - kan gevolgen hebben voor de werkingssfeer. Als de werkingssfeer wijzigt, verandert vaak ook de cao en de pensioenregeling waar je bedrijf onder valt. Welke gevolgen heeft dit precies voor je bedrijf, voor de arbeidsvoorwaarden en voor je medewerkers? En hoe leid je alle veranderingen in goede banen?

Door Bert Haan, bedrijfsadviseur FME

Als bedrijven fuseren of de bedrijfsactiviteiten veranderen door krimp of groei, kan dat een overgang van cao en pensioen als gevolg hebben. Een van onze FME-leden had hier onlangs mee te maken. Dit bedrijf viel onder de cao Metaal & Techniek en pensioenfonds PMT en het 1.200 uurs-criterium was op hen van toepassing. Door economische voorspoed groeide het bedrijf en daarmee ook de personele bezetting. Als je een aantal jaren onafgebroken boven deze urengrens per week zit, dan ga je over naar de Metalektro cao en het pensioenfonds PME. Dat betekent een verandering van cao en pensioenfonds, maar ook een wijziging van de sector indeling bij de belastingdienst.

In de technologische industrie wordt in de werkingssfeerbepalingen van de Metaal & Techniek en cao Metalektro vastgelegd wanneer een bedrijf onder welke cao valt. De stichting Raad van Overleg voor de Metalektro (ROM) had vastgesteld dat het bedrijf over moest naar de Metalektro cao en pensioenfonds PME. Vervolgens werd dit in de commissie Werkingssfeer, waar zowel de Metaal & Techniek als Metalektro zitting in hebben, vastgesteld.

Contract

Wat moeten we doen?

FME krijgt regelmatig vragen van bedrijven op dit gebied. In de praktijk hebben zij hun administratie en personele regelingen goed op orde, maar zij zijn zich niet altijd bewust van de gevolgen van bijvoorbeeld een organisatiewijziging of afsplitsing van de maakactiviteiten. En bij een verandering van cao en bijbehorend pensioenfonds weten ze vaak niet wat er op ze afkomt. Je ziet dat bedrijven de wil hebben om zo’n overgang naar een nieuwe cao en pensioenfonds inhoudelijk en procesmatig zo goed mogelijk af te handelen.

Afgelopen jaar was dit lidbedrijf in personele omvang gegroeid tot rond de zestig medewerkers. De ROM had na het besluit in de commissie Werkingssfeer een brief verstuurd, waarin stond dat het bedrijf over moest naar de cao Metalektro en het pensioenfonds PME. De HR-manager nam daarop meteen contact met ons op vanuit de gedachte dat wij ze daar als adviesgroep van FME bij konden helpen.

Inventariseren en vergelijken

We hebben met het bedrijf geïnventariseerd waar de grootste verschillen tussen de cao’s zaten, vanuit het perspectief van de medewerkers en de onderneming. We onderzochten of er geen conflicten ontstonden met regelingen uit hun arbeidsvoorwaardenhandboek en we keken naar hun loongebouw en salarissen in vergelijking tot de branche. Bijzonder bij dit bedrijf was dat, in overleg met de medewerkers, de adv in het loon zat verwerkt. Met de overgang naar de nieuwe cao wilden we dit inzichtelijk maken. Ook de overgang van pensioenfonds werd besproken.

Bij een overgang naar een andere cao bekijkt FME de gevolgen voor alle betrokkenen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor vakantiedagen? Hoe gaat het met overwerk? Welke kosten moet een bedrijf gaan maken? Ook de menskant krijgt de aandacht. Rust in een organisatie is belangrijk om een goed proces te doorlopen. Onze focus ligt daarom zowel op het management als op de hele organisatie.

"Je moet zeker contact opnemen met FME als je met cao- of pensioenvraagstukken zit. De consultants zijn deskundig, praktisch, oplossend en zorgvuldig. Ze weten echt waar ze het over hebben en ze hebben ons voortvarend geholpen. We bellen ze nog steeds af en toe als we ergens een vraag over hebben."
Hr manager FME-lidbedrijf

Zorgvuldig en transparant

Het is van belang dat de organisatie zich niet door de situatie overvallen voelt. Daar moet je goed rekening mee houden. Het devies is dan ook zorgvuldigheid en transparantie. Als directie en medewerkers beide een goed gevoel hebben over de overgang, dan heb je een win-win situatie. Lukt dat niet, dan kost het alle betrokkenen veel negatieve energie en verlies van productiviteit. Dat is nooit goed voor een bedrijf.

Voor ons FME-lid organiseerden we samen met de PME-bijeenkomsten, waar we alle veranderingen voor de medewerkers presenteerden. De overgang is in goede harmonie verlopen en dat was ook precies wat het bedrijf wilde.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten