arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

VitalFluid: op zoek naar de juiste voedingsbodem voor hun onderneming

27 november 2020
Vital Fluid

Vier jaar geleden stond VitalFluid voor een grote uitdaging: hoe krijg je als kleine start-up voet aan de grond op de agrarische markt? Hoe kun je het opnemen tegen gevestigde technologieën? Rond dit vraagstuk organiseerde FME cluster Agri & Food toen een Innovation Tuesday-sessie waarbij VitalFluid kon leren van andere bedrijven en experts. Hoe is het sindsdien gegaan en waar staan ze nu met hun innovaties?

We spraken Paul Leenders, oprichter en CEO van VitalFluid. “Bij het ontwikkelen van speciale luchtfilters voor ruimtestations, zoals het ISS, kwam ik in aanraking met plasmatechnologie. De toepassing hiervan op water bleek een fantastische vondst, zo ontstond in 2014 VitalFluid.”

Natuurlijk groeiwater

Paul legt uit hoe het werkt: “We vangen stikstof op uit de lucht en lossen dit op in water. De concentratie stemmen we precies af op wat een gewas nodig heeft. Bij aardappels bijvoorbeeld kan de groei hierdoor wel met 15 procent toenemen. Plasma Activated Water kun je het beste vergelijken met een vijver waar de bliksem is ingeslagen; op dat water groeien planten wonderbaarlijk goed. Ons plasmawater - wij noem dit ook wel groeiwater – heeft hetzelfde effect; de eerste vijftien minuten heeft het sterk desinfecterende eigenschappen, daarna valt het terug naar water waar een mooie meststof in zit. Dit is een volledig natuurlijk proces. Als je dit ook nog doet met duurzame energiebronnen dan is het zelfs 100% circulair.”

"Plasmatechnologie is één van de meest veelbelovende technologieën om het gebruik van agrochemicaliën terug te dringen en tegelijk een duurzaam alternatief te bieden voor kunstmest."

Organisch keurmerk

“Onze oplossing zou dan ook als biologisch (Organic) moeten worden aangemerkt. Daar werken wij hard aan, ook in onze positionering. Dit was één van de inzichten die wij hebben meegenomen uit de Innovation Tuesday: blijf weg uit de hoek van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn nu nog hard nodig om te zorgen dat we genoeg voedsel kunnen produceren voor iedereen maar worden steeds meer aan banden gelegd. Daarnaast is de footprint van kunstmest enorm. Plasmatechnologie is één van de meest veelbelovende technologieën om het gebruik van agrochemicaliën terug te dringen en tegelijk een duurzaam alternatief te bieden voor kunstmest.”

Vital Fluid
Paul Leenders, oprichter en CEO van VitalFluid

Enthousiasme in de markt

De eerste toepassingen zijn gestart: “De ontsmettende werking van ons plasmawater is heel geschikt voor de verwerking van zaden. We hebben contracten met een aantal grote spelers op wereldniveau, die zijn onze toepassing nu aan het testen en de uitkomsten zijn heel positief. Vanuit de VS is er veel belangstelling voor onze groeiwater-technologie voor drup-irrigatie, waarbij er dichtbij de wortels van de gewassen water wordt gegeven. In Europa is het een stuk lastiger, vanwege andere wetgevingsprocessen. Op de markt is veel enthousiasme, iedereen ziet dat het werkt. Maar er is nog geen toelating. Zodra die er is, wordt dit booming. Dan kunnen we duurzamer gaan werken in de landbouw.”

"De Innovation Tuesday was een startpunt, daarna is er vaak contact geweest. Het netwerk van professionele bedrijven en relevante partners is voor ons zeer waardevol. FME schakelt snel en coördineert programma’s in zowel Nederland, Europa als de VS."

Wetgeving volgt op innovatie 

“De wetgeving in Europa vraagt om een lange adem. De testen die door de autoriteiten worden gebruikt zijn gebaseerd op bestaande technologieën en middelen. Die aanpak werkt in ons geval niet goed, omdat wij een totaal ander uitgangspunt hanteren: een natuurlijke manier van gewasbescherming. Om de toelating voor elkaar te krijgen is een enorme investering nodig, dat kun je als kleine start-up gewoon niet opbrengen. Wetgeving volgt op innovatie, dat was een van onze lessen uit de Innovation Tuesday, maar het is nu toch echt tijd dat belemmeringen worden weggenomen zodat duurzame oplossingen sneller en gemakkelijker hun weg naar de markt vinden.”

Maatschappelijk belang

Intussen zitten ze bij VitalFluid niet stil: “Het ministerie van LNV en de CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) komen nu bij ons op werkbezoek en we hopen dat zij in actie komen. De wetgeving rond agrarische chemie is in Nederland zo complex geworden, die blokkeert nu innovaties, duurzame toepassingen die juist zo hard nodig zijn. Onze oplossing dient tenslotte een maatschappelijk belang, we dragen direct bij aan bij de klimaatdoelstellingen: 50% minder pesticiden en 50% efficiënter gebruik van meststoffen 2030. Deze afspraken zijn onderdeel van de Farm to Fork Strategie van de Europese Green Deal.”

Samen optrekken

“Uiteraard trekken we waar mogelijk samen op, met andere plasmatechnologie-bedrijven in Nederland en internationaal. Samen versterken we onze proposities, onze markpositie en onze lobby.” Over de support die ze hierbij ontvangen van FME is Paul erg te spreken: “De Innovation Tuesday was een startpunt, daarna is er vaak contact geweest. Het netwerk van professionele bedrijven en relevante partners is voor ons zeer waardevol. FME schakelt snel en coördineert programma’s in zowel Nederland, Europa als de VS. Ik denk ook aan initiatieven als het Nationaal Groeifonds. Als je je daar als kleine partij bij kunt aansluiten, dan kun je stappen zetten. Dat krijg je alleen nooit voor elkaar, FME heeft daar een heel stimulerende werking in.”

Vertrouwen in de toekomst

De toekomst ziet Paul vol vertrouwen tegemoet: “De wetgeving voor kunstmest is gelukkig een stuk soepeler dus daar richten wij ons nu eerst op met onze commerciële activiteiten. Ik verwacht dat wij hier met 1 jaar de markt op kunnen met ons groeiwater, een fantastische oplossing voor de tuinders en de boeren.” Ook met de ontsmettende werking gaat het uiteindelijk lukken en daarin wordt hij volledig gesteund door zijn team. “Inmiddels hebben we 17 medewerkers in dienst, heel slimme mensen, hoog en specialistisch opgeleid en ze komen uit de hele wereld, India, Frankrijk, Iran, etcetera. Ze willen dolgraag bij ons werken, omdat ze er in geloven dat we met deze baanbrekende technologie de land- en tuinbouw kunnen verduurzamen.”

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten