arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Vrouwen in de technologische industrie

7 maart 2020

De technologische industrie heeft dé sleutel in handen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatsverandering, een toegankelijke betaalbare gezondheidszorg en een duurzame voedselvoorziening. Om de Nederlandse ambities waar te maken, hebben we iedereen nodig, zeker ook vrouwen. Het is alle hens aan dek! FME wil samen met bedrijven, het onderwijs en de overheid aan de slag om meer vrouwen in de techniek te krijgen en te behouden.

In het kader van Internationale Vrouwendag 2020 lanceert FME in samenwerking met NXP haar eerste showcase rondom vrouwen in techniek. FME wil samen met bedrijven, onderwijs en de overheid aan de slag zodat meer vrouwen in de techniek gaan werken. We streven naar 30% vrouwen in tech in 2030. Het aantal vrouwen dat werkzaam is in een technisch beroep is laag. In 2018 waren dat er 201.000, 13% van het totaal aantal medewerkers. Dat moét veranderen. FME heeft de ambitie om in 2030 het aantal vrouwen in de technologische industrie ruimschoots te verdubbelen naar 30%. Wij lanceren daarom onze FME ‘Actieagenda Vrouwen in Techniek – Op weg naar 30% in 2030’. Wat is het belang van meer vrouwen in tech, en wat kan je als bedrijf doen om dit te bereiken? 

"Diversiteit is niet alleen een morele en sociale kwestie. Meer gelijkheid op de werkvloer heeft positieve effecten voor bedrijven op bijvoorbeeld hun bedrijfsresultaten, innovatiekracht en creativiteit. Het is dus belangrijk dat we ons hiervoor inzetten en hierbij van elkaar leren, elkaar inspireren en zo de ambitie van 30% in 2030 behalen."
Ineke Dezentjé, voorzitter FME 

NXP 

Bart Lugtenberg, Country HR Manager Netherlands bij NXP, noemt de verhouding vrouw-man in de technologiesector niet goed. In elk geval nog niet. Maar NXP werkt eraan hier verandering in te brengen. 

Op de vraag waarom weinig vrouwen in een technisch beroep werken in een vooruitstrevend land als Nederland antwoord Lugtenberg “Nederland streeft vooruit, maar loopt achteraan. Onze NXP-onderdelen buiten Nederland hebben een medewerkerspopulatie die op het gebied van vrouw-man veel beter in balans is. Voor een groot deel is deze scheve verhouding te verklaren door de verhouding man-vrouw op Nederlandse technische universiteiten. Net als de PABO en zorgsector scheve verhoudingen hebben op de opleidingen. Dat begint op de middelbare school bij de keuzevakken. En eerder al tijdens de opvoeding, die wordt bevestigd door de samenleving om ons heen. Er is keuzevrijheid voor wat betreft de studie, maar een kind wordt beïnvloed en gestuurd door vele factoren om haar en hem heen.” 

Women in Technology 

NXP heeft verschillende initiatieven opgestart om meer vrouwen aan te trekken in technologische banen. Maar Lugtenberg noemt het “nog steeds te weinig.” “Een betere balans zal decennia kosten en op die schaal zijn we nog maar net begonnen. Sinds een aantal jaar is een aantal zeer actieve NXP-collega’s bezig het bedrijf de juiste richting in te duwen.” Lugtenberg doelt hiermee op de groep Women in Technology. “Zij hebben het Nederlandse Managementteam en mij in beweging gekregen door tijd en aandacht te claimen in overleggen en onze ogen te openen rondom dit onderwerp.”  

Lees meer over hoe FME werkt aan meer vrouwen in de techniek
Women in Technology

"Hoe meer medewerkers we nu via ‘awareness’ in de organisatie mobiliseren, hoe meer impact we straks kunnen maken."

Recent heeft NXP haar internationale Board uitgebreid met 2 vrouwen, waardoor inmiddels 3 van de 9 board leden vrouw zijn. De board heeft het topmanagement gevraagd beleid te ontwikkelen op het gebied van diversiteit en inclusie. NXP heeft meer dan 30.000 medewerkers in verschillende landen, met andere dynamiek en prioriteiten.  

Awareness heeft in Nederland de eerste prioriteit en daartoe heeft Women In Technology workshops georganiseerd voor managers en medewerkers, en hier zijn vervolginitiatieven uit voortgekomen. Sinds 2018 organiseren ze ook een jaarlijks event om International Women’s Day te vieren. Daarnaast zijn recent alle HR-documenten, contracten en formulieren met een gender bias aangepast. In 2020 wordt gekeken naar gender bias in vacatureteksten. Verder controleert NXP al langer of er in de cijfers van beoordelingen, promoties, verloop en salarisverhogingen een relatie met gender te zien is. 

De volgende generaties 

Mannen en vrouwen kunnen hetzelfde, maar maken verschillende carrièrekeuzes. “Dat betekent dat er veel vrouwen zijn met uitzonderlijke competenties voor de techniek, die helaas andere keuzes maken. Zo zullen er ook mannen zijn met geweldige capaciteiten om voor de klas te staan, maar die in de techniek terechtkomen. Wanneer de keuze niet gemaakt wordt op basis van een diepe passie dan is dat toch zonde. Waarschijnlijk zijn er invloeden vroeg in de ontwikkeling van onze kinderen die maken dat ze de ene of de andere kant op bewegen, waarmee een passie en competentie niet wordt aangeboord terwijl die er wel in zit. Daarbij is het belangrijk dat men al vanaf jonge leeftijd herkent dat de beroepen in de techniek heel divers zijn, van ontwikkelaar van computerchips tot automonteur. En even belangrijk, dat er geen mannenberoepen of vrouwenberoepen zijn.” 

“Benoem de diversiteit van beroepen in de techniek zo expliciet mogelijk, maar nog belangrijker: laat jongeren ervaren wat techniek is door meeloopstages. Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat er lesmateriaal beschikbaar is om de diversiteit in technische rollen te herkennen. Zoals NXP doet met de micro:bit (klein computertje waarmee kinderen kunnen leren programmeren) waar medewerkers van NXP op scholen langsgaan om les te geven en of de docenten te trainen in het leren programmeren.”

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten