arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Werktijdverkortingsregeling ingezet voor coronavirus

19 februari 2020

Het coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt als een buitengewone omstandigheid waarvoor een beroep gedaan kan worden op de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Bedrijven die voldoen aan alle voorwaarden van de regeling kunnen een aanvraag indienen om personeel korter te laten werken.

Wacht niet te lang met aanvragen

Er moet sprake zijn van een direct verband tussen de werkvermindering (door vermindering verkoop product of tekort aan aanbod van grondstoffen of halffabrikaten) en de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Bedrijven komen in aanmerking voor werktijdtijdverkorting als ze minimaal 2, tot maximaal 24 weken 20% minder werk in de gehele onderneming hebben. De vergunning tot werktijdverkorting geldt voor maximaal 6 weken en kan 3x worden verlengd tot 24 weken.

De vergunning wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. (en dus niet achteraf of met terugwerkende kracht!)

Ga naar de site van het ministerie van SZW voor meer informatie en het aanvraagformulier voor werktijdverkorting.

FME

FME is blij met deze mogelijkheid voor de door het coronavirus getroffen bedrijven en pleit al langer voor inzet van de werktijdverkortingsregeling en deeltijd-WW in bepaalde omstandigheden.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten