arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Winst op efficiency en verduurzaming door digitalisering

26 april 2021
Ploeger

Het in Roosendaal gevestigde Ploeger, onderdeel van de Ploeger Oxbo Group (POG), is een toonaangevende fabrikant van gespecialiseerde oogst- en landbouwmachines. Zij spelen hiermee een belangrijke rol aan het begin van de Agri & Food-keten.

Constante productinnovatie

Ploeger in Roosendaal ontwikkelt en produceert landbouwmachines die worden afgezet in de hele wereld. De meeste machines vind je terug in Europa, maar hun groenten oogst-machines rijden bijvoorbeeld ook rond in Australië en Afrika. De aardappelrooiers en mestmachines worden geëxporteerd naar Canada en de US. “Continue productinnovatie is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie”, aldus CEO Roel Zeevat. “Door onze jarenlange kennis en ervaring (Ploeger is opgericht in 1959), zijn we ontzettend sterk in de ontwikkeling van efficiënte machines voor onze veeleisende agrarische klanten. Daar ligt echt de innovatiekracht.”

Ploeger blijft werken aan het continue verbeteren van de machines en zet daarnaast vol in op de digitalisering in de landbouw door het toevoegen van slimme systemen en sensoren aan de machines. Gegevens die door Ploeger-machines worden verzameld vinden real-time hun weg van het veld naar the cloud. De data wordt gebruikt om de prestaties van de machines te monitoren en optimaliseren. De relevante gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld inzicht te geven in de opbrengst en kwaliteit van de oogst. Digitalisering in de landbouw biedt een enorm potentieel voor slimmere voedselsystemen met hogere opbrengsten en tegelijkertijd minder impact voor het milieu. Ploeger heeft de ambitie om op het terrein van digitalisering grote stappen te maken de komende jaren en haar klanten maximaal te ondersteunen in het efficiënter en groener maken van de landbouw. 

Het belang van processinnovatie

De coronapandemie is en blijft lastig voor iedereen. Toch heeft de markt van Ploeger er niet onder geleden. “De negatieve verwachting, die initieel werd geschetst, bleek reuze mee te vallen. De bereidheid tot investeren voor voedselproducten is niet afgenomen. Ondanks de pandemie blijft voedsel van levensbelang”. Het productie proces is wel een stuk lastiger te organiseren. De supply-chain kent veel prijs- en leverproblemen (zoals staal, elektronica en hydraulische systemen) en een hogere uitval van personeel. “Naast productinnovatie, is ook procesinnovatie van groot belang. De pandemie en het uitvallen van personeel heeft die noodzaak wel duidelijk gemaakt. De executiekracht van de organisatie kan nog verbeterd worden. Hier wil ik met het team een slag in slaan.”

“Innovatie zit in het hart van het bedrijf en is voor Ploeger de motor voor groei”

Effectiviteit van digitalisering

Vooruitlopend op de hedendaagse ontwikkelingen blijft Ploeger innoveren. Enerzijds komt die drive uit de algemene discussie over landbouw, die over de hele linie milieuvriendelijker moet. Tegelijkertijd wordt gesproken over schaalvergroting, efficiency en verduurzamen. Zeevat geeft aan: “Op die thema’s valt enorme winst te behalen door digitalisering. Door bijvoorbeeld gerichter te meten, kun je met minder chemicaliën het land bewerken voor hetzelfde of een nog beter resultaat. Met het toevoegen van opbrengstmeetsystemen en andere data (zoals bodem- gewas- en weersomstandigheden, waarschuwingen en fout- of alarmmeldingen) kan vrijwel direct de effectiviteit ervan in kaart gebracht worden. Dat geeft binnen het van oorsprong traditionele bedrijf wel een uitdaging. Voorheen waren we vooral op zoek naar allround werktuigbouwkundigen, tegenwoordig werven we met name programmeurs. En die specialisten zijn schaars.”

Slimmer, schoner, sneller

De meest recente innovatie is de Ploeger CM4240, de zelfrijdende bandhark, waar de hark vóór de machine is bevestigd. Met deze machine kunnen verschillende soorten gras, die voorheen alleen door rotorharken konden worden geharkt, worden verwerkt. Door de plaatsing van de hark, rijdt de machine niet over het gras. Dit voorkomt vervuiling (gemeten als ruwe as) in het grasvoer. De kwaliteit van het (kuil)voer is hierdoor beter, met in studies bewezen hogere melkproductie en een gezondere koe als gevolg. Gras oogsten wordt hiermee slimmer, schoner en sneller.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten