arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Onderzoek Branche-erkenning van opleidingen

Publicatie

Door digitalisering, en technologische en sociale ontwikkelingen ondergaat de samenleving een radicale verandering. Organisaties en de inhoud van werk veranderen sterk als gevolg hiervan. Het is van cruciaal belang dat werkgevers en werknemers blijvend investeren in de ontwikkeling van (hun eigen) kennis en vaardigheden in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. Een integrale benadering van leren en ontwikkelen op de Nederlandse arbeidsmarkt is hiervoor noodzakelijk. Dit vraagt van de overheid om een nauwe aansluiting tussen beleid, regelingen en middelen waarmee opleiden en ontwikkelen mogelijk gemaakt kunnen worden op de hele arbeidsmarkt. Daarnaast vraagt het van het onderwijs en het bedrijfsleven om een (post-)initieel scholingsaanbod te realiseren voor (verdere) professionalisering, dat aansluit op technologische en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, dat flexibel en duurzaam is, en voor iedereen toegankelijk.

Publicatie downloaden

    • FME-leden
      GRATIS
    • Niet-leden
      GRATIS

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten