arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Premies en parameters Werkhervattingskas 2024

Publicatie Exclusief voor leden

UWV stelt jaarlijks in het 'Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas' de parameters en premies vast, die als basis dienen voor de berekening van de WGA en de ZW-premies van bij UWV verzekerde werkgevers.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten