arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Rapport: Normering financiële waardebepaling

Publicatie

Het doel van het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ is het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten. Betrouwbare informatie over de financiële restwaarde kan nagenoeg de gehele (bouw)kolom meer zekerheid bieden om businessmodellen te veranderen, nieuwe service- en verdienmodellen op te zetten of zelfs partijen te stimuleren om andere posities in de kolom in te nemen. Het inzichtelijk maken van financiële restwaarde heeft daarmee een positief effect op het haalbaar maken van circulaire business cases en stimuleert op deze manier een circulaire maakindustrie en (bouw)economie.

Publicatie downloaden

  • FME-leden
   GRATIS
  • Niet-leden
   GRATIS

Het onderzoek kent drie subdoelen:

 1. Het bepalen van een basisgrondslag voor de bepaling van de financiële restwaarde van (bouw)producten en -materialen, welke universeel, ongeacht de toepassing, kunnen worden gehanteerd.
 2. Het bepalen van sectorspecifieke kengetallen voor financiële restwaarde, eventueel verbijzonderd naar subsectoren of schaalniveaus.
 3. Het onderzoeken van de werkelijke toepasbaarheid van de grondslagen in een eerste, aan de bouwsector gerelateerde, pilot gesplitst naar wel en niet aan de maakindustrie gerelateerde subsectoren.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten