arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Bert Haan

Wendbaar blijven met competentiemanagement

Artikel
Laatst gewijzigd 26 maart 2024

De (technologische) omgeving waarin bedrijven actief zijn is continu in beweging, waardoor bedrijven en medewerkers zich steeds sneller moeten aanpassen. Functies en benodigde competenties veranderen ook steeds sneller. Hoe speel je hier op in? Hoe ontwikkel je de competenties van je medewerkers, zodat zij klaar zijn voor de toekomst en je bedrijf sneller groeit?

Blog door Bert Haan, Bedrijfsadviseur FME

Een ontwikkeling die wij als bedrijfsadviseurs van FME zien, is dat er steeds meer focus wordt gelegd op het beschrijven van het doel en de op te leveren resultaten van een functie en dat er steeds minder vaak een takenlijst wordt opgesteld. Ik zie dit als een mooie ontwikkeling naar meer autonomie bij de medewerkers. Door de toenemende noodzaak om wendbaar te zijn en het aanpassingsvermogen te vergroten is het belangrijk om een vervolgstap te zetten. Het formuleren, ontwikkelen en managen van bijbehorende competenties die uit het doel en de op te leveren resultaten van de functie voortvloeien. Dit is belangrijk om de ontwikkeling van medewerkers gericht te sturen.

Dialoog over competenties vergroot wendbaarheid

Voor leidinggevenden is het in het kader van performancemanagement en de gesprekscyclus, effectief om de resultaten die beschreven staan in de functiebeschrijving, te verbinden met competenties. Competenties gaan over het succesvol uitoefenen van de functie. Dit is, aanvullend op de functiebeschrijving, een goede basis voor de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over continue optimalisatie van succesvol gedrag. Dit verbetert het functioneren en vergroot de wendbaarheid van de medewerker in de functie. Het is immers eenvoudiger en effectiever om met elkaar het gesprek aan te gaan over de wijze waarop het commercieel vermogen van de medewerker naar een hoger niveau kan worden getild, dan te spreken over de wijze waarop de medewerker zijn target (één resultaatonderdeel van de functie) volgend jaar wel gaat halen.

Competenties van de 21e eeuw

De benodigde toekomstige competenties voor bedrijven veranderen. Zo voorspelde het World Economic Forum in 2018 dat 52% van de banen in 2025 zal zijn overgenomen door robots. De OESO (FD, 2019) gaf aan dat 14% van de banen ingrijpend zal veranderen. McKinsey (McKinsey, 2017) nam zelfs de stelling aan dat 60% van de banen voor tenminste een derde wordt geautomatiseerd. Of en welke van deze stellingen uiteindelijk waarheid zullen worden moet nog blijken, maar duidelijk wordt wel dat de benodigde competenties veranderen.

Geactualiseerd competentiehandboek

Wij hebben ons competentiehandboek geactualiseerd op deze ontwikkelingen. De competentie ‘informatievaardigheid’ en ‘cultureel bewustzijn’ zijn mede hierdoor aan het competentiehandboek toegevoegd. Het geeft werkgevers handvatten om de vervolgstappen op het gebied van competentiemanagement te zetten. Het is ingedeeld in drie rubrieken: denkvaardigheden, persoonlijke vaardigheden en interactievaardigheden.

Heb je toegang tot ISF Online, dan heb je ook toegang tot het competentiehandboek.

Competenties

Competenties voor de toekomst zijn voor technische functies

De Technische Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Saxion (Peters, Corporaal, & Vos, 2016) onderzochten wat volgens werkgevers de belangrijkste competenties voor de toekomst zijn voor technische functies. Uit dit onderzoek is gebleken dat afhankelijk van de functie, bepaalde competenties voor technische functies in de toekomst minder of juist meer van belang worden. Onderstaande illustratie laat zien hoe bijvoorbeeld in de functie van technicus bepaalde competenties in meerdere of mindere mate van belang zijn. Waar voor de functies van Data-analist en een Operator ‘analytisch vermogen’ zeer van belang is, is voor de functie van Developer juist ‘creativiteit’ en ‘innovatief vermogen’ belangrijker. Daarnaast verschilt ook het niveau van de competenties tussen verschillende functies.

Meer over Functiewaardering (ISF)

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten