arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar
Ondertekening contract

Aansprakelijkheidsclaims

Dienst

Je concentreert je voor je onderneming graag op constructieve zaken, dus op verkoop en samenwerking. Helaas ontstaan er wel eens problemen en word je geconfronteerd met schadeclaims van een contractspartner of derde. Het kan dan om hoge bedragen gaan, vaak een veelvoud van de contractsom. Het is dan heel belangrijk dat je op de juiste wijze reageert.

Het kan ook zijn dat je zelf schade lijdt en een claim bij de contractpartner of derden wilt neerleggen. Ook dat moet op zorgvuldige wijze gebeuren, om te voorkomen dat je rechten en aanspraken verliest. Juridisch advies en ondersteuning zijn dan onmisbaar, en dan helpen wij onze leden graag..

Schade voorkomen

De advocaten van FME zijn voor dit soort problemen steeds voor jou beschikbaar, alsof je een eigen juridische afdeling hebt. Zij kunnen je aangeven wat in een specifieke situatie nodig is en hoe je moet reageren om schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Zij kunnen als advocaat namens jou reageren naar de wederpartij. Zo nodig kunnen zij in procedures voor de Nederlandse rechter en arbiters als jouw advocaat optreden.

Orgalim

FME Advocaten beschikt over vele decennia aan expertise. Via het Orgalim-juridische netwerk kunnen zij ook jouw vragen over buitenlands recht beantwoorden en de weg wijzen naar goede advocaten in andere landen als daar een procedure moet worden gevoerd.

Ook deze advisering, begeleiding en rechtsbijstand worden bij een tijdsbeslag van maximaal één uur kosteloos, op basis van het lidmaatschap, verzorgd en bij een groter tijdsbeslag als regel tegen een uurtarief van EUR 175,-.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten