arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

ORGALIM Modelcontract Ontwikkelingsovereenkomst (MCO D18)

Publicatie Exclusief voor leden

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor situaties waar 2 partijen afspreken dat één van hen ontwikkelingswerkzaamheden zal verrichten in opdracht en voor rekening van de andere partij. Uitgangspunt van het model is dat de partij die de ontwikkelingswerkzaamheden verricht zich in haar bedrijfsvoering beperkt tot dit soort werkzaamheden voor rekening van derden. Denk aan een ingenieursbureau. Die partij moet niet als doel hebben om de resultaten zelf te exploiteren door bijvoorbeeld eigen productie of licentieverlening. Het verrichten van verdere onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden op basis van de resultaten moet voor die partij wel mogelijk zijn. Dat laatste vloeit voort uit de EU-regelgeving voor dit soort overeenkomsten, EU-verordening 2023/1066. De modelovereenkomst houdt rekening met de vereisten van deze verordening.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten