arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Akkoord cao Metalektro bereikt!

22 september 2022
Akkoord 2022

FME en de vakbonden hebben donderdag 22 september een onderhandelingsresultaat over de cao Metalektro bereikt.

De belangrijkste afspraken op een rij:

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 18 maanden en gaat in op 1 december 2022.

Loonafspraken

Gedurende de looptijd worden de feitelijke salarissen structureel verhoogd met:

  • 5,5% per 1 december 2022
  • 3,5% per 1 januari 2024

Naast de structurele loonsverhogingen is de volgende afspraak gemaakt over een incidentele beloning:

Een eenmalige uitkering van € 1.080 bruto (bij voltijd dienstverband). Deze wordt vanaf december 2022 gedurende de looptijd van de cao, gespreid over een periode van 18 maanden, uitgekeerd. Dit komt neer op € 60 per maand. De werkgever betaalt daarvoor een hogere bijdrage in de pensioenpremie, de werknemer een lagere. De afgesproken pensioenpremie en het opbouwpercentage blijven ongewijzigd.

Proeftuinen

Er zijn afspraken gemaakt over meer flexibiliteit voor werkgevers, zoals een ‘proeftuin’, waarin een werkgever met de vakbonden oplossingen kan zoeken voor bijvoorbeeld een vraagstuk over werktijden of de werk-privé balans.

Duurzaam Inzetbaarheidsdag

De Duurzaam Inzetbaarheidsdag wordt verduidelijkt.

Op de eerste onderhandelingsdag zijn onderstaande afspraken al gemaakt:

Strategische Agenda Metalektro 2022-2027

Afgelopen jaar hebben sociale partners goede ervaringen opgedaan met de uitvoering van de Strategische Agenda, zoals gezamenlijke bedrijfsbezoeken en gesprekken met diverse politici. Afgesproken is deze afspraken voort te zetten en te verdiepen. Zo laten partijen een onderzoek uitvoeren naar het belang van onze sector voor de Nederlandse economie.

Ongewijzigde verlenging huidige pensioenregeling (BUO)

Cao-partijen hebben afgesproken dat de huidige pensioenregeling ongewijzigd wordt verlengd.

Start onderhandelingen nieuwe pensioenstelsel in 2023

Tenslotte hebben de partijen afgesproken dat de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel voor de Metalektrosector in het eerste kwartaal van 2023 gaan starten.

Uitdagingen in de sector

Onze sector staat voor enorme uitdagingen, zoals de energiecrisis, hoge inflatie, nationale en internationale industriepolitieke ontwikkelingen en tekorten op de arbeidsmarkt. FME-voorzitter Theo Henrar: “Dankzij de sterk verbeterde arbeidsverhoudingen bieden sociale partners met dit akkoord nu duidelijkheid en perspectief aan werknemers en werkgevers in de industriële sector.”

Het resultaat wordt binnenkort ter instemming voorgelegd aan de leden van FME die onder de cao Metalektro vallen. Ook de vakbonden gaan hun leden raadplegen.

 

 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten